Uitgeverij Van Warven - Zingeving en bewustwording - Boeken
Close

Leven in Harmonie

Mehdi Jiwa

Het boek Leven in harmonie gaat over de vraag hoe wij in harmonie kunnen leven. Allereerst In harmonie met onszelf en met onze talenten en diepste verlangen. De mens is per slot van rekening een onlosmakelijk onderdeel van de gehele schepping. In de oude filosofische  tradities is er sprake van de Weg van Handeling. Het gaat om een manier van leven die erop gericht is om op een zuivere en harmonische manier te leven met de schepping als geheel. De Weg of ‘Yoga’ van Handeling is een tijdloze en universele filosofie die je leert om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. De aanwijzingen in dit boek zijn bedoeld om je te helpen om ze in je eigen leven te gebruiken.

Uitgeverij Van Warven

Uitgeverij Van Warven publiceert boeken over levensbeschouwing en ethiek, zingeving, religie en spiritualiteit. Het boeiende van deze thema’s is dat ze aanhaken bij alle terreinen van het menselijk bestaan: bij onze persoonlijke binnenwereld, bij de vragen die leven in de samenleving en in de cultuur. Deze thema’s  verwijzen naar de bronnen van het bestaan.  We leven in een cultuur waarbij we steeds meer in staat zijn om de schoonheid van tal van levensbeschouwingen te ontdekken. We willen deze schoonheid graag met onze lezers delen.

Onze trots

We zijn trots op al onze boeken. Zo hoort dat bij een uitgever. Maar we lichten er hier drie uit. Allereerst Het geheim van Elysion, een studie naar de wereld van nabij-de-dood-ervaringen. Dan de Nederlandse vertaling van Het Rode Boek van Carl Gustav Jung. Het heeft een grote bijdrage geleverd aan  hedendaagse dieptepsychologie. Met de meest recente verschijning van ‘Geschiedenis van de Westerse esoterie’ is een standaardwerk gepubliceerd dat context geeft aan de hedendaagse esoterische stromingen