Het Liber Novus van C.G. Jung lag tientallen jaren in een Zürichse bankkluis. Het is de vraag of Jung het ooit bedoeld heeft voor publicatie. Maar toen het in 2009 verscheen werd het meteen ‘de graal van het onbewuste’ genoemd. Het boek werd snel bekend als Het Rode Boek. Het is het verslag dat Jung van zijn crisis van 1913-1916 maakte.

Jung beschrijft hoe hij zich overgeeft aan een diepgaand innerlijk proces, waarbij hij uiteindelijk zijn eigen ziel ‘hervindt’. En hoe hij werd ingewijd in de geheimen van de menselijke psyche. Alle dromen, ervaringen en inzichten noteerde hij nauwgezet. Zijn aantekeningen werden een procesverslag dat uiteindelijk resulteerde in het Rode Boek.

Na 1920 begon hij zijn crisis-ervaringen wetenschappelijk te onderbouwen en creëerde hij het fundament van wat hij later het ‘individuatieproces’ ging noemen. Het Rode Boek kan als kraamkamer gezien worden van zijn latere wetenschappelijke werk. Vertaler Hans Huisman heeft met de vertaling van het Rode Boek in het Nederlands monnikenwerk verricht. Zijn vertaling wordt door kenners geprezen als authentiek en gedegen.

Op komst… en nieuw…

Verhaal van mensen

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zette de kerk in Nederland de daling in.

Een polderjezuïet in Indonesië

In de autobiografie Een polderjezuïet in Indonesië vertelt Ben Nissen (1929) eerlijk en openhartig zijn levensverhaal.

Verhaal van mensen

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zette de kerk in Nederland de daling in.

Grenzeloze geloofsgeschiedenis

De schrijver gaat op een miraculeuze manier op reis met de vernieuwers uit de 16 e eeuw

O hemel, zei de krokodil

Een diep inzicht in het wezen van de natuur verandert Job 's kijk op het leven voor altijd.

Tao Te Tjing - het boek over vrede en vreugde

Een diep inzicht in het wezen van de natuur verandert Job 's kijk op het leven voor altijd.

Voelen dat het klopt

Een diep inzicht in het wezen van de natuur verandert Job 's kijk op het leven voor altijd.

Inclusief alles

Dit boek is van geen enkel belang en toch zou het je leven compleet kunnen veranderen.

Job, een aanklacht

Een diep inzicht in het wezen van de natuur verandert Job 's kijk op het leven voor altijd.

Bhagavad Gita

‘Wat moet ik doen, hoe moet ik het doen?’ Een vraag die ons allemaal wel eens overvalt .

Het Rode Boek

Toen Het Rode Boek van Carl Gustav Jung in 2009 verscheen werd het meteen ‘de graal van het onbewuste’ genoemd.

Mediteren met Lao Zi

De sinoloog Balfour vindt rond 1880 een handgeschreven kopie van Lao Zi’s Qing Jing Jing.