Uitgeverij Van Warven - Zingeving en bewustwording - Boeken
Close

Leven in Harmonie

Mehdi Jiwa

Het boek Leven in harmonie gaat over de vraag hoe wij in harmonie kunnen leven. Allereerst In harmonie met onszelf en met onze talenten en diepste verlangen. Maar ook in harmonie met de context waarin wij leven en in harmonie met de matrix, waarin alles met alles verbonden is. De mens is per slot van rekening een onlosmakelijk onderdeel van de gehele schepping. In de oude filosofische en spirituele tradities is er veel aandacht besteed aan de zogeheten Weg van Handeling. Het gaat in deze Weg om een manier van leven die erop gericht is om op een zuivere en harmonische manier te leven met jezelf, met elkaar en met de schepping als geheel. De aanwijzingen die gegeven worden in die oude tradities zijn nog steeds heel actueel. De problemen en uitdagingen in onze samenleving zijn groot. We zien overal verstoringen om ons heen. Er is veel onzekerheid, waardoor we vaak het gevoel hebben dat we zelf niet veel kunnen ‘doen’ als het gaat om een eerlijke verdeling van de rijkdom, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen. Maar je kan altijd een stap zetten. Een mens is een sociaal, onderzoekend, creatief en spiritueel wezen en kan deze kwaliteiten inzetten om harmonie te bevorderen. Het populaire Indiase werk de Bhagavad Gita beschrijft de Weg van Handeling op een hele praktische manier. Het beschrijft wat nodig is om in harmonie te kunnen leven. De Weg of ‘Yoga’ van Handeling is niet exclusief voor de Indiase traditie. Je kunt ‘m vinden in het boeddhisme, taoïsme, christendom, soefisme en in tal van andere grote tradities. Het is een tijdloze en universele filosofie die je leert om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. De aanwijzingen in dit boek zijn bedoeld om je te helpen om ze in je eigen leven te gebruiken

Uitgeverij van Warven

Uitgeverij Van Warven publiceert boeken over levensbeschouwing en ethiek, zingeving, religie en spiritualiteit. Het boeiende van deze thema’s is dat ze aanhaken bij alle terreinen van het menselijk bestaan: bij onze persoonlijke binnenwereld, bij de vragen die leven in de samenleving en in de cultuur. En deze thema’s  roepen de vraag naar de bronnen van het bestaan wakker. In de moderne tijd zijn er geen eenduidige antwoorden meer te vinden als het gaat om bestaansvragen. Deze vragen nodigen ons uit tot dialoog. Op alle terreinen van het leven. We leven in een cultuur waarbij we steeds meer in staat zijn om de schoonheid van tal van levensbeschouwingen te ontdekken. We willen deze schoonheid graag met onze lezers delen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

ontvang nieuws, nieuwe publicaties en aanbiedingen

Onze trots

We zijn trots op al onze boeken. Zo hoort dat bij een uitgever. Maar we lichten er hier drie uit. Allereerst Het geheim van Elysion, een studie naar de fascinerende wereld van nabij-de-dood-ervaringen. Een nabij-de-dood-ervaring (NDE) is een overweldigende confrontatie met de onbegrensde dimensies van ons bewustzijn.De Nederlandse vertaling van Het Rode Boek van Carl Gustav Jung heeft een grote bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid van het bronmateriaal van de hedendaagse dieptepsychologie. Met de meest recente verschijning van ‘Geschiedenis van de Westerse esoterie’ is een standaardwerk gepubliceerd dat een historische context geeft aan de hedendaagse esoterische stromingen. Steeds meer blijkt dat in de esoterische traditie door de eeuwen heen, opvattingen en inzichten bestaan waar we vandaag de dag iets aan kunnen hebben. 

 

voorkant van het rode boek - carl jung - uitgeverij van warven