De meeste bijbelse vrouwen zijn bekend als vrouw van een belangrijke bijbelse figuur. De focus op aartsvaders en andere wijze mannen drong de vrouw naar de achtergrond. In commentaren wordt  gedrag van vrouwen vaak beoordeeld vanuit cultureel bepaalde mannelijke normen over wat wel en niet hoort. Moederschap lijkt de voornaamste taak te zijn. De geschiedenis van de exegese is vanuit gender perspectief uitermate boeiend!

In ‘Zeg me, wie ben je…’ spelen vrouwen de hoofdrol. Niet om de rol van mannen naar de achtergrond te duwen, maar om de vrouwen in beeld te brengen. Verhalen blijven alleen dan levend als ze steeds opnieuw verteld worden, aangepast aan de taal van de tijd.

Tien vrouwen, geen twaalf of negen? Het aantal is bepaald door de structuur van de levensboom van de kabbala, de joodse mystieke traditie. Mystiek is tegelijkertijd universeel. Verwoording van mystieke ervaring en overdracht van wijsheid gebeurt in een bepaalde cultuur en traditie.

Magda van der Ende, ‘Zeg me, wie ben je…’, ISBN 978 94 92421 74 6, € 23,50

Het boek is te bestellen op de volgende pagina: http://uitgeverijvanwarven.nl/zeg-me-wie-ben-je/

Op komst… en nieuw…

De appel is weer barstig

De auteurs verrijken de lezer met een beeldrijke benadering van schuld via kunst, literatuur, mythologie, levensbeschouwing en ervaringsdeskundigheid. Ze hopen dat de omgang met schuld op deze manier tot zijn recht komt in zowel het persoonlijke leven van alledag als in de praktijk van het werk.

Zeg me, wie ben je...

In ‘Zeg me, wie ben je…’ spelen vrouwen de hoofdrol. Niet om de rol van mannen naar de achtergrond te duwen, maar om de vrouwen in beeld te brengen.

Witte ballonnen tegen een blauwe lucht

In de jaren 2010 tot en met 2018 verscheen ongeveer maandelijks een column in Christelijk Weekblad onder de titel Verbeelding.

De man die zijn ezel opvouwt

Al eeuwenlang vertellen mensen elkaar de mooiste verhalen: over monsters, demonen, goden en dappere personen.

In het hart van de storm

Berthilde van der Zwaag heeft een serie rijke verhalen gemaakt rond de profeet Eliza.

Gefilterd licht

Wat bewustzijn is blijkt een zeer interessant vraagstuk, dat veel gemoederen heeft bezig gehouden.

De cowboy met de kaarsen

Reza Keshawarzi laat zien hoe het leven is in een Nederlands vluchtelingenkamp.

Angst voor de mythe

In het boek ‘ Angst voor de mythe’ betoogt Arne Jonges dat in de Bijbel het ‘historische’ niet zozeer van belang is, maar het mythische.

Volwassen geloven en denken

Volwassen geloven en denken helpen ons verder op weg naar geleefde, universele menselijkheid.

Met 95 andere woorden

Na een inleiding over geloven en weten volgen vijfennegentig verschillende antwoorden op de vraag naar GOD.

Gezicht achter het stempel

Een andere, modernere vorm van onderwijs. Auteur Mehdi Jiwa beschrijft een vorm van onderwijs dat een antwoord geeft op de uitdagingen van de moderne tijd.