De meeste bijbelse vrouwen zijn bekend als vrouw van een belangrijke bijbelse figuur. De focus op aartsvaders en andere wijze mannen drong de vrouw naar de achtergrond. In commentaren wordt  gedrag van vrouwen vaak beoordeeld vanuit cultureel bepaalde mannelijke normen over wat wel en niet hoort. Moederschap lijkt de voornaamste taak te zijn. De geschiedenis van de exegese is vanuit gender perspectief uitermate boeiend!

In ‘Zeg me, wie ben je…’ spelen vrouwen de hoofdrol. Niet om de rol van mannen naar de achtergrond te duwen, maar om de vrouwen in beeld te brengen. Verhalen blijven alleen dan levend als ze steeds opnieuw verteld worden, aangepast aan de taal van de tijd.

Tien vrouwen, geen twaalf of negen? Het aantal is bepaald door de structuur van de levensboom van de kabbala, de joodse mystieke traditie. Mystiek is tegelijkertijd universeel. Verwoording van mystieke ervaring en overdracht van wijsheid gebeurt in een bepaalde cultuur en traditie.

Magda van der Ende, ‘Zeg me, wie ben je…’, ISBN 978 94 92421 74 6, € 23,50

Het boek is te bestellen op de volgende pagina: http://uitgeverijvanwarven.nl/zeg-me-wie-ben-je/

Op komst… en nieuw…

Ik zou het niet kunnen

“Ik zou het niet kunnen!”Het is vrijwel het eerste dat mensen zeggen als ze horen wat haar werk inhoudt: het begeleiden van de afscheidsceremonie bij een begrafenis of crematie.

De koppige engel

In het barre rationalisme van onze tijd dreigt onze spirituele denkkracht naar de achtergrond te verdwijnen.

Luisteren bij maanlicht

Bart Gijsbertsen zet zijn zoektocht voort naar een theologie waarin het volk Israël met zijn tradities, gedenkdagen en feesten de plaats krijgt die het toekomt.

Zeg me, wie ben je...

In ‘Zeg me, wie ben je…’ spelen vrouwen de hoofdrol. Niet om de rol van mannen naar de achtergrond te duwen, maar om de vrouwen in beeld te brengen.

Een naam die ik altijd moest spellen

Hij, Jacques Treiture, ontvlucht het katholieke Frankrijk van begin 1700. Zij, Els, de auteur van dit boek gaat hem achterna.

Dat ding met veertjes

In dit boek voert Niek Schuman het pleidooi voor de moed om te hopen door alle kwaad heen. Daar is verbeelding voor nodig, om de platte realiteit te overstijgen.

Witte ballonnen tegen een blauwe lucht

In de jaren 2010 tot en met 2018 verscheen ongeveer maandelijks een column in Christelijk Weekblad onder de titel Verbeelding.

Existientiele zielszorg

‘Existentiële zielzorg’ richt zich op het levensverhaal waarin mensen vertellen over hun levensweg, het traject dat zij afleggen tussen hun geboorte en hun dood.

Dag lief zusje

‘Dag lief zusje’ is geschreven om ons te helpen op een andere manier te kijken naar ziek zijn en naar onze menselijke bestemming.

Ik moest uw wegen gaan

Het boek ‘Ik moest uw wegen gaan’ volgt het spirituele levensverhaal van Relia Eisvogel.

Het lijkt sprekend

De taal van religie is zingevingstaal. Door religieuze ervaring te verbinden met zingeving kan religie aan verstaanbaarheid winnen.

De man die zijn ezel opvouwt

Al eeuwenlang vertellen mensen elkaar de mooiste verhalen: over monsters, demonen, goden en dappere personen.