Uitgeverij Van Warven - Zingeving en bewustwording - Boeken
Close

Uitgeverij van Warven

Uitgeverij Van Warven publiceert boeken over zingeving en spiritualiteit, theologie en filosofie in de huidige tijd. Met het oog op de ontwikkeling van het individu en de mensheid als geheel ontdekken we steeds meer schoonheid in de diverse zienswijzen. We delen de verhalen over het leven, het liefhebben en het verder-rijken dan we voor mogen houden. 

De dans van angst en verlangen

Ties de Bresser

Binnenkort verwacht

Uiteindelijk draait alles om zelfacceptatie. Blijven staan in het hier en nu.

Na jaren geleefd te hebben in kille duisternis, met een weten zonder het onder ogen te mogen zien, schiet bij Ties de klep los. Hij blijkt een jongen te zijn, geboren en gevangen in een meisjeslichaam.

Onze trots

Afgelopen jaren hebben we in het bijzonder aandacht geschonken aan Het geheim van Elysion, een studie naar bijna dood ervaringen. Ook een vertaling van Het Rode Boek van Carl Jung heeft een grote bijdragen geleverd aan de toegankelijkheid van het bronmateriaal van de dieptepsychologie. Met de meest recente verschijning van ‘Geschiedenis van de Westerse esoterie’ is een standaardwerk gepubliceerd dat historische context geeft aan de hedendaagse esoterische stromingen.