Auteursinformatie - Uitgeverij Van Warven
Close

Informatie voor auteurs

Manuscript aanleveren

Een uitgever moet het hebben van auteurs die manuscripten aanleveren. En als het goed is willen auteurs die manuscripten graag aan een uitgever laten lezen. Wie een manuscript wil sturen is daartoe van ganser harte uitgenodigd. Er wordt zorgvuldig naar uw manuscript gekeken en als het voor onze uitgeverij geschikt is ontstaat het contact vanzelf.

Aanleveren

– Schrijf een begeleidende brief. Daarin maakt u duidelijk wie u bent, waar uw boek over gaat en voor welk publiek uw werk geschikt is.

– Het beveelt aanbeveling om er alvast over na te denken op welke manier u uw werk kan promoten in uw omgeving en uw netwerk.

– Realiseert u zich dat er voor de uitgave van uw boek kosten  moeten worden gemaakt voor vormgeving, redactie, drukwerk en promotie. 

– Lever uw manuscript aan in een goed leesbaar lettertype, regelafstand anderhalf, op A4.

 

 U krijgt na verzending van ons een ontvangstbevestiging. Het kan even duren voordat wij uw manuscript beoordelen en bepalen of het bij onze uitgeverij past.

 

U heeft twee mogelijkheden om uw manuscript aan ons te sturen:

 

Post

 

We raden u aan nooit het origineel te sturen, maar een kopie. Er kan nog wel eens wat misgaan bij de postverwerking of -bezorging en wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk zijn. U staat ons toe om te zijner tijd het manuscript te vernietigen.

 

Digitaal (voorkeur)

 

Bij het insturen per e-mail ontvangen we uw manuscript graag in Word-formaat. Mocht u uw bestand in een ander formaat aanleveren dan zullen we gaandeweg het proces om een ander bestand vragen. Mocht u in uw werk afbeeldingen gebruiken dan zullen we deze ook gaandeweg het proces afzonderlijk aan u opvragen.

 

Voor het verwerken van digitaal ingezonden manuscripten is geen andere termijn dan papieren manuscripten en voor het zoekraken van digitale bestanden zijn wij niet aansprakelijk. Uw manuscript wordt te zijner tijd verwijderd uit ons bestand.


Druk op de onderstaande knop om uw manuscript digitaal in te sturen.