Manuscript aanleveren

Een uitgever moet het hebben van auteurs die manuscripten aanleveren. En als het goed is willen auteurs die manuscripten graag aan een uitgever laten lezen. Wie een manuscript wil sturen is daartoe van ganser harte uitgenodigd. Er wordt zorgvuldig naar uw manuscript gekeken en als het voor onze uitgeverij geschikt is ontstaat het contact vanzelf.

Lever uw manuscript aan in een goed leesbaar lettertype, regelafstand anderhalf, op A4.

Lever het manuscript aan met een begeleidende brief, waarin u duidelijk maakt wie u bent en waar uw boek over gaat.

U ontvangt van ons een bevestiging van ontvangst. We krijgen nogal wat manuscripten ter beoordeling. Het kan wel zijn dat het een maandje duurt voor u een reactie ontvangt.

Indien u het manuscript retour wenst te ontvangen, voeg dan een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop bij.

U stuurt ons altijd een kopie, geen origineel. U staat ons ook toe dat deze kopie tezijnertijd wordt vernietigd.

Van Warven accepteert geen verantwoordelijkheid voor zoekraken van materiaal.

Durft u het na deze waarschuwingen nog aan, dan zien we uw bijdrage met genoegen tegemoet….

De nieuwste boeken