Recensie: Geschiedenis van de westerse esoterie - Uitgeverij Van Warven
Close

Esoterie is geen vastomlijnd begrip, maar heeft een geschiedenis en ontwikkeling. Zo was in vroegere tijden deze kennis algemeen en openbaar, terwijl het nu als kennis voor ingewijden wordt gezien. Tevens is esoterie een (vaak onderbelicht) aspect van de menselijke ontwikkeling. Door de geschiedenis van de Westerse esoterie in één boek samen te vatten is er een belangrijk studie- en naslagwerk ontstaan. In zeven
delen wordt de geschiedenis beschreven, vanaf de bronnen en de vier pijlers van de esoterie, via het Oude Egypte, naar uiteindelijk de twintigste eeuw. Elk deel bestaat uit meerdere deelonderwerpen, zoals personen, stromingen of een historisch overzicht uit die tijd. Er worden kruisverbanden gelegd, relaties naar het heden en open vragen aan de lezer gesteld. Elk deel wordt afgesloten met verwijzingen (noten). Na een
bibliografie en biografie van de schrijvers, volgt een register. Het boek gaat uit van achtergrondkennis van de lezer en is voor de liefhebber een aanwinst.


Recensent: E. Stadt