Verhaal van mensen - Peter Siebesma - Uitgeverij Van Warven
Close

Verhaal van mensen

5/5

Peter Siebesma is kerkmusicus en ontwikkelingspsycholoog. Dit boek gaat over het Verhaal van mensen als geschiedenis, maar vooral over de vraag hoe het verhaal verder moet.

Hij kiest er daarbij niet slechts voor, om de kerk een ander, fleuriger jasje te geven. Hij sluit aan op de visie van Gerard Dekker, hoogleraar godsdienstsociologie: ‘Een kerk is alleen levensvatbaar, wanneer ze is ingebed in de samenleving en waar het geloof niet contrasteert met cultuur en wetenschap’. Het nodigt de lezer uit om de discussie aan te gaan.

14,95

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zette de kerk in Nederland de daling in. Inmiddels koerst ze op de nullijn af. Auteur Peter Siebesma in Verhaal van mensen: ’We mogen het vertrouwen in God uitspreken dat het misschien toch nog allemaal goed komt, maar het lijkt me naïef te denken dat we zonder onze actieve bemoeienis de kerk kunnen behouden.’

Nieuwe wegen voor de kerk van morgen
Het Verhaal van mensen is geschiedenis, natuurlijk: het waren mensen die de gewijde teksten schreven, de ontwerpers van kerkelijke dogma’s de eeuwen door en de architecten van kerken. Mensen zijn verantwoordelijk voor het christelijke wereldbeeld, ook voor de bonte verzameling van kerken in ons eigen kleine landje. En mensen zijn er nu verantwoordelijk voor om nieuwe wegen te zoeken voor de kerk van morgen.

Over de auteur(s)

Recensies

Er zijn nog geen recensies beschikbaar.

Extra informatie

Auteur

Subtitel

Over helder water uit oude bronnen en nieuwe kansen voor een krimpende kerk

ISBN

978-94-92421-81-4

Categorie

Kerkgeschiedenis