Existentiële zielzorg - Tjeu van Knippenberg - Uitgeverij Van Warven
Close

Existentiële zielzorg

5/5

‘Existentiële zielzorg’ richt zich op het levensverhaal waarin mensen vertellen over hun levensweg, het traject dat zij afleggen tussen hun geboorte en hun dood. Geen twee trajecten zijn hetzelfde, laat staan de verhalen erover.

16,95

Existentiële zielzorg

Existentiële zielzorg richt zich op het levensverhaal waarin mensen vertellen over hun levensweg, het traject dat zij afleggen tussen hun geboorte en hun dood. Geen twee trajecten zijn hetzelfde, laat staan de verhalen erover.

 

De verhaallijn rond transcendentie
‘Tussen naam en identiteit’ is een model van zielzorg dat zich concentreert op het verhaal als een voortdurend variërend antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ Het model steunt op het onderscheid van drie dimensies: er is een verhaallijn rond de beleving van tijd, een rond de beleving van ruimte en een rond de beleving van transcendentie. De structuur die zo ontstaat, maakt het mogelijk te zien welke verhouding er is tussen de tijdruimtelijke werkelijkheid en datgene wat haar omvat en te boven gaat.

 

Deze verhouding krijgt vorm in het mensbeeld, de vraag naar zin, het proces en de identiteit die in het verhaal een rol spelen. Wie als zielzorger werkt, zij het in geschrift, in discussie, in gesprek of in verkondiging, wordt altijd geconfronteerd met de vraag welke de relatie is tussen immanentie en transcendentie. Het model gaat in op het geheim in de alledaagse werkelijkheid en biedt zielzorgers een werkkader om de ziel in het verhaal recht te doen op de route van naam naar identiteit.

Over de auteur(s)

Tjeu van Knippenberg is op 13 maart 1937 geboren te Helden Panningen. Hij is opgeleid en tot priester gewijd bij de Lazaristen. Hij werkte op hun klein seminarie Wernhoutsburg. Vervolgens was hij werkzaam in het centrum voor oecumene, in het ziekenhuispastoraat en in het woonwagenkamp te Zutphen. Aan de Rijksuniversiteit Utrecht deed hij onderzoek naar de oecumene in Nederland. Daarna was hij achtereenvolgens studentenpastor in Nijmegen, wetenschappelijk medewerker aan de Radboud Universiteit en hoogleraar aan de universiteit van Tilburg. Vanaf zijn emeritaat geeft hij cursussen en retraites in binnen- en buitenland, is actief in de Antonius van Padua parochie Nijmegen en staat mede aan de wieg van het Vincent de Paul Center. Hij schreef boeken, onder meer over geestelijke leiding en zielzorg: Tussen naam en identiteit (2000), Towards Religious Identity (2002), Existentiële zielzorg (2008) en Grenzen in Meervoud (2021).

Recensies

Extra informatie

Auteur

Subtitel

Tussen naam en identiteit

ISBN

978 94 92421 53 1