Een droomschool in een droomstad - Mehdi Jiwa - Uitgeverij Van Warven
Close

Een droomschool in een droomstad

5/5

Het boek ‘Een droomschool in een droomstad’ beschrijft een andere, modernere vorm van onderwijs. Auteur Mehdi Jiwa beschrijft een vorm van onderwijs dat een antwoord geeft op de uitdagingen van de moderne tijd

14,50

Het boek ‘Een droomschool in een droomstad’ beschrijft een andere, modernere vorm van onderwijs. Auteur Mehdi Jiwa beschrijft een vorm van onderwijs dat een antwoord geeft op de uitdagingen van de moderne tijd

 

In onze samenleving zijn er tal van onderwijssystemen. Veel van deze systemen zijn beïnvloed door het gedachtegoed van de industriële revolutie. Het kind wordt gezien als ‘ruwe’ materie die van buitenaf moet worden gevormd tot iets ‘nuttigs’. Het kind moet passen in het systeem. Het systeem vormt de maatstaf.

 

De globalisering, de vraagstukken t.a.v. het milieu, duurzame vrede en armoedebestrijding vragen volgens de auteur echter om een nieuwe benadering. In dit boek wordt die andere visie weergegeven: integraal onderwijs gaat over de ontwikkeling van lichaam, geest, het sociale functioneren en het spirituele aspect van het kind.

 

Het kind heef al veel kennis in zich. Er moet alleen een gunstige en veilige omgeving geboden worden om tot bloei te kunnen komen. Het kind moet gevoed worden met kennis op een wijze die passend is. Met andere woorden: het kind wordt gestimuleerd te leven van ‘binnenuit’ i.p.v. dat het van ‘buitenaf’ gevormd wordt.

 

Het is de hoop van auteur Mehdi Jiwa dat deze vorm van onderwijs een plek krijgt in onze samenleving. Het zal een bijdrage leveren aan een betere ge-zondheid en aan een harmonieus leven. Niet alleen van de individuele mens als dat van de samenleving als geheel.

Over de auteur(s)

Recensies

Er zijn nog geen recensies beschikbaar.

Extra informatie

Auteur

ISBN

978 94 92421 31 9