Een betoog van Nicodemus? Bart Gijbertsen - Uitgeverij Van Warven
Close

Een betoog van Nicodemus?

5/5

Deze herlezing van de Hebreeënbrief zet ieder aan het denken over de eigen geloofsopvattingen en de verbinding tussen hemel en aarde.

15,00

Een betoog van Nicodemus?

De Hebreeënbrief wordt door velen gelezen als bewijs dat het joodse geloof is achterhaald door het christelijke. Maar is dat terecht?

 

De ‘Brief aan de Hebreeën’ lijkt het betoog te zijn van een Joodse schrift-geleerde. Hij citeert meer dan honderd teksten uit de Septuagint (het Griekse ‘Oude Testament’) om dat betoog te onderstrepen.

 

Bart Gijsbertsen zocht al die teksten op. Zijn bedoeling was om de logica in dit betoog van stap tot stap te volgen en te gaan begrijpen. Die logica dwong hem ertoe om het Grieks regelmatig anders te vertalen dan hij gewend was. Het resultaat van zijn herlezing en vertaling opent de ogen voor een prachtig perspectief. De brief blijkt een unieke visie op Jezus te hebben, zoals je die nergens in de andere geschriften van het Nieuwe Testament terugvindt. In die visie wordt het joodse geloof allesbehalve ontkracht. Het is eerder zo dat de universele dimensies ervan nog meer uit de verf komen.

Over de auteur(s)

Bart Gijsbertsen is in 1951 geboren in Bennekom en groeide op in een warm orthodox gezin. In mei 1977 werd hij bevestigd als predikant in de Hervormde Kerk die later op zou gaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Als predikant diende hij de gemeenten Herwijnen, ’s-Gravendeel, Zoetermeer en Kampen. In die laatste plaats ging hij in 2016 met emeritaat. Na zijn emeritaat is hij blijven schrijven. Zo verschenen diverse boeken van zijn hand, waaronder het Drieluik: Een heidense uitdaging, Van zilveren sporen en Luisteren bij maanlicht.

 

Hij is ook een gewaardeerde medewerker aan een theologisch-dialogisch project: joods-christelijke-dialoog.nl, een site die inmiddels bijna een miljoen keer is geraadpleegd. Behalve veel meditaties van zijn hand is daar ook een interview met hem te vinden.

Recensies

In zijn commentaar bij de tekst probeert Gijsbertsen steeds de logische opbouw van het betoog, dat in feite een intern Joods beraad is, te verhelderen. Daarbij legt hij steeds verbanden met het evangelie van Johannes. De inzet is de solidariteit van Jezus als Hogepriester met zijn volk Israël. Dat is de grond van Israëls herstel, waar het juist in de Hebreeënbrief om blijkt te gaan (vgl. Hebreeën 8 over het nieuwe verbond). Het hogepriesterschap van Jezus is een uniek thema in het Nieuwe Testament. Lees hier verder op appelkerkenisrael.nl.

 


 

Gijsbertsen laat zien hoe de schrijver van Hebreeën de gedachten bij ‘het huis van God’ uitbreidt. Bij Mozes gaat het om de tabernakel als afspiegeling van Gods woonplaats in de hemel. Bij Hebreeën gaat het om het volk Israël zelf, God woont in Zijn volk. Gijsbertsen wijst als onderbouwing op een Joodse uitleg van Exodus 25: 8: ‘Als Mozes de opdracht krijgt Gods huis, de tabernakel, te bouwen, zegt God niet: ‘opdat Ik daarin wone’. Er staat – letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws-: ‘opdat Ik in hen wone’. De tabernakel, c.q. tempel op zich is er weliswaar voor de mensen om daarin en daar omheen God te dienen. Maar pas wanneer zij God dienen, dan bouwen zij de tempel echt. Dan vormen zij namelijk zélf Gods huis’. Lees hier verder op klaasvanderkamp.nl.

 


 

Ik heb deze schrijver maar heel recent ontdekt en vraag me herhaaldelijk af hoe het mogelijk is dat ik niet eerder van zijn boeken heb gehoord. Want wat een rijkdom aan inzichten en hoe fris geschreven! Niet vaak ben ik een schrijver tegengekomen die verrassende en diepe inzichten zo begrijpelijk op papier weet te zetten. Het maakt de leeservaring tot een smakelijke maaltijd, gemakkelijk behapbaar. De lichte toets waarmee Gijsbertsen schrijft maakt zijn boeken toegankelijk voor een breder publiek. Lees meer van de Jules Isaac Stichting.

 


 

Ik heb de afgelopen vijftien jaar heel veel verhelderende theologische boeken gelezen in mijn zoektocht naar een Bijbels verantwoorde manier van Bijbel uitleg die werkelijk vrij is van vervangingsdenken, een nieuwe manier van de Schrift uitleggen waarin Israël, het Joodse volk de centrale plaats krijgt die het toekomt. Ik heb heel veel aan verschillende van die boeken gehad maar ze hadden helaas een ding gemeen: ze waren nagenoeg altijd te moeilijk voor de lezer die niet theologisch geschoold is. Bart Gijsbertsen is er in geslaagd om de belangrijke nieuwe theologische inzichten aangaande de verhouding Kerk en Israël, jodendom en christendom, in heel begrijpelijke taal en dan ook nog eens aanstekelijk op papier te zetten. Dat is goud waard en ik kan zijn boeken dan ook warm aanbevelen. Leer hier verder.

 

Extra informatie

Auteur

Subtitel

De Hebreeënbrief herlezen

ISBN

978-94-93175-42-6

Bindwijze

Paperback