613 Mitzwot -Elco Max Aronstein - Uitgeverij Van Warven
Close

613 Mitzwot

5/5

24,95

Het Jodendom kent 613 mitzwot. Dit zijn de sociaaleconomische en ethische Joodse leefregels en plichten die ook wel ge- en verboden worden genoemd. In het gangbare spraakgebruik spreken we slechts van de Tien Geboden, ook wel de tien uitspraken genoemd, uit het boek Exodus (Sjemot) dat deel uitmaakt van de Tora (de eerste vijf boeken van de Bijbel).

Moest de wereld het met deze tien uitspraken doen, dan heeft de religieuze Jood het wel heel zwaar met 613 hoofdregels en nog eens duizenden afgeleide regels. Auteur Elco Max Aronstein ging op onderzoek uit. Wat zijn de achtergronden en de betekenissen van de mitzwot? Hij kwam al gauw tot de conclusie dat er in Nederland geen boek bestaat – met de volledige weergave van de mitzwot – dat toegankelijk is voor leken.

Aronstein besloot zich aan het vervaardigen van een dergelijk boek te wagen. De rabbijn en arts Maimonides en filosoof Baruch Spi – noza waren zijn inspiratiebronnen bij uitstek. Hij ging daarbij uit van de rubri – cering die Maimonides aanbracht en de mitzwot onderverdeelde in 14 boeken. De commentaren die Aronstein bij de mitzwot weergeeft zijn afkomstig van Joodse wijzen uit het verleden, maar ook van rabbijnen uit de meer contem – poraine tijd. Ze zijn zowel van orthodoxe, als van liberaal Joodse oorsprong.

Hoe het ook zij: Aronstein heeft een integere poging gewaagd de teksten voor een breder publiek toegankelijk te maken. Het is een zeer lezenswaardig en informatief boek voor allen die geïnteresseerd zijn in het Jodendom in al zijn aspecten.

Over de auteur(s)

Recensies

Er zijn nog geen recensies beschikbaar.

Extra informatie

Auteur

ISBN

978 94 92421 27 2