Carl Gustav Jung - Uitgeverij Van Warven - Het Rode Boek en meer
Close

Carl Gustav Jung

Psycholoog

Zwitserland

De werken van Carl Gustav Jung

In het Nederlands
– Het Rode Boek, Uitgeverij van Warven
– De Mens en zijn Symbolen, Lemniscaat
– Psychologie van de overdracht, Lemniscaat
er zijn meer werken van Jung in het Engels

Over Carl Gustav Jung

Jung was twintig jaar jonger dan de grote pionier van de psychoanalyseSigmund Freud, wiens werk hij op de voet volgde. In 1906 nam hij het voor Freud op in een artikel in een Duits artsenblad, waarin hij wees op de vooruitgang in het begrip van de dwangneurose door diens neurosenleer. Het jaar daarop ontmoette hij Freud, waarna hij enkele jaren nauw met hem en diens beweging samenwerkte, onder andere als redacteur van het Internationale Jaarboek voor psychologisch en psychotherapeutisch onderzoek. Van 1910 tot 1914 was hij voorzitter van de Internationale Psychoanalytische Vereinigung. Freud zag Jung als zijn troonopvolger. Samen met de psychiater Sándor Ferenczi reisden zij naar de Verenigde Staten op uitnodiging van Granville Stanley Hall, waar zij alle drie een eredoctoraat ontvingen van de Clark University, voor Jung de eerste van de vele eretitels die hem in de loop der tijd ten deel vielen.

Jung omschrijft Freud in zijn autobiografie als de eerste man van werkelijk grote betekenis die hij ontmoette. Wel had hij vanaf het begin zijn twijfels over Freuds denkbeeld dat neurosen allemaal te herleiden zouden zijn tot seksuele verdringing of seksuele trauma’s. Maar een diepgaande discussie hierover met Freud durfde hij op dat moment nog niet aan. Hij werd hierin gesteund door zijn oudere collega Théodore Flournoy, die Jung voorhield, dat Freud zich door zijn pioniersfunctie in de psychiatrie wel moest verschansen achter bepaalde eenzijdigheden. Flournoy steunde hem ook toen het in 1913 tijdens een congres in München tot een breuk kwam tussen Jung en Freud. Jung voelde zich inmiddels sterk genoeg om met zijn oudere collega, wiens naam nu meer en meer gevestigd raakte, de strijd aan te gaan. Het hete hangijzer bleek de functie van het begrip libido, dat Jung in zijn kort daarvoor uitgekomen boek Wandlungen und Symbole der Libido omschreven had als een psychische energie van een hoogst religieuze inhoud. Hij refereerde met het begrip aan de kennis van de ziel alsook aan wat de opkomende parapsychologie over het onderwerp te zeggen had. Freud bleef daartegenin vasthouden aan zijn theorie van verdrongen seksualiteit, die hij naar eigen zeggen als een dogma wilde verdedigen. Jung echter zag de seksualiteit vooral als een symbool van de psychische totaliteit van de mens. Zijn methode om mensen weer op het spoor van deze totaliteit te zetten, noemde hij voortaan de analytische psychologie.

Over zijn breuk met Freud schrijft Jung in zijn autobiografie:

“Freuds grootste prestatie was wel, dat hij zijn neurotische patiënten serieus nam. Hij keek als het ware met de ogen van de patiënt en verwierf daardoor een dieper begrip van de ziekte dan tot dan mogelijk was geweest. Op dit terrein was hij moedig en niet-vooringenomen. Als een oudtestamentisch profeet heeft hij de taak op zich genomen om valse goden ten val te brengen, om bergen oneerlijkheid en huichelarij te onthullen en zonder erbarmen de psychische verdorvenheid van zijn tijd aan het licht te brengen.”[8]

Maar

“Hij was blind voor de paradoxie en de dubbelzinnigheid van de inhouden van het onbewuste, en wist niet dat alles wat uit het onbewuste opduikt een boven- en onderzijde, een binnen- en buitenkant heeft. Als men alleen over de buitenkant praat – en dat deed Freud – dan let men slechts op de éne helft, en logischerwijs ontstaat vanuit het onbewuste een tegenwerking (…) hij was ten offer gevallen aan één aspect en daarom zie ik in hem een tragische figuur, want hij was een groot man, en – wat nog meer is – een gedrevene.”[9]

Bron: Wikipedia

Recensies

Het was al lang te verwachten. Een Nederlandstalige versie van ‘The Red Book’ van Carl Gustav Jung. De vertaling werd verzorgd door Hans Huisman naar de Engelse tekst van Sonu Shamdasani wiens vertaling het levenslicht zag in het jaar 2000 onder de Engelse tittel ‘The Red Book’. (A readers’ edition).
Een uitstekende vertaling gebracht in de vorm van een hardcover. Verzorgd en een gemakkelijk formaat. Kortom voor elke Jung kenner een boek dat in zijn bibliotheek thuis hoort. Een absolute aanrader.
Let wel. Het boek bevat niet de tekeningen van C.G.Jung. Het is alleen de tekst. Maar dat is toch geen minpunt.