Gerard Seyger - Uitgeverij Van Warven
Close

Dr. Gerard Seyger

Dr. Gerard Seyger (1942) is geboren in het buurtschap Berghuizen bij Oldenzaal. Thans is hij woonachtig in Losser in Twente. Seyger studeerde Germaanse taal- en letterkunde in Nijmegen en in Göttingen. Gedurende zijn werkzame leven was hij jarenlang als docent Duits verbonden aan het toenmalige Jacobuscollege, thans het Bonhoeffercollege, te Enschede. In 2002 promoveerde Gerard Seyger aan de Rijksuniversiteit Groningen op een historisch en taalkundig proefschrift over de Twentse schrijftaal in laatmiddeleeuwse oorkonden uit en over Twente. Hij is cursusleider bij de Oudheidkamer Twente en verzorgt ook lezingen en voordrachten. De germanist en mediaevist Seyger heeft diverse publicaties in de vorm van boeken en artikelen op zijn naam staan. Onder andere geschiedkundige werken over het Twents als schrijftaal in de middeleeuwen, over de middeleeuwse armen- en ziekenzorg in Twente en over de bewoners in Twente voor de komst van het christendom. Ook publiceerde hij historische artikelen over het leven van de monnik, missionaris en bisschop Plechelmus, over de Hanzestad Enschede, en over de aartsdiaken van Twente en de beroemdste proost van Oldenzaal, Nikolaus Cusanus (Nikolaus van Kues). In het boek “Hanzestad Oldenzaal” beschrijft de auteur de middeleeuwse wordingsgeschiedenis van de Hanzestad Oldenzaal, die een belangrijke bijdrage leverde aan de vroegste missionering van de regio en een opvallende rol speelde in de eerste eeuwen van de Duitse Hanze.

Referenties