Anne-May Wachters-van der Grinten - Uitgeverij Van Warven
Close

Anne-May Wachters-van der Grinten

Na werkzaam te zijn geweest als researchjournalist bij Time Magazine, beeldend kunstenaar, en docent tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis, alsmede het groot brengen van haar drie kinderen, ging Anne-May Wachters-van der Grinten godsdienstwetenschappen in Nijmegen studeren, waar zij in 1995 cum laude afstudeerde met een scriptie over het beeldverbod bij jodendom, christendom en islam. Op basis daarvan verscheen in 1996 haar boek Gij zult u geen gesneden beeld maken… bij de uitgeverij Kok in Kampen. De cursussen die zij gaf over de christelijke oorsprong van het anti-judaisme en antisemitisme leidden tot het verzoek van haar gehoor om een en ander eens in een voor leken begrijpelijke taal op te schrijven. Het resultaat vindt u in dit boek.

Boekrecensie

De erfenis van Pilatus : van anti-judaÏsme naar antisemitisme / Anne-May Wachters-van der Grinten.

De auteur van dit helder geschreven boek (een bundeling van de cursussen die zij over dit onderwerp heeft gegeven) legt er de nadruk op dat de evangeliën in hun uiteindelijke vorm hebben bijgedragen tot algemene haat tegen de joden en verguizing van hun religie. Zij pleit daarom voor een nieuwe interpretatie, waarbij de
historische Jezus wordt losgekoppeld van de anti-joodse teneur van de evangelieteksten. Zij laat vervolgens zien hoe deze anti-joodse houding heeft doorgewerkt in het verleden en welke schuld de kerk op zich heeft tegenover het joodse volk, waarbij zij ook het racistische antisemitisme uit de negentiende eeuw betrekt. De poging van de nazi’s om het joodse volk uit te roeien heeft dan eindelijk de ogen van een deel van de kerk geopend voor haar anti-joodse erfenis, maar in de ogen van de auteur nog steeds onvoldoende. De lezer vindt in dit boek veel informatie over de geschiedenis van de jodenhaat in de christelijke wereld door de eeuwen heen, al zijn er opvallend lacunes. Hetzelfde geldt voor de lijst van geraadpleegde literatuur, waar belangrijke titels ontbreken.
Recensent: Prof. dr. K.A.D. Smelik