Weg van het Onbekende - Paul van der Velde / Ignace de Haes
Close

Weg van het Onbekende

De zin van het Niet-Weten

5/5

Een mens kan niet alles weten, zeker de toekomst niet, want die is ongewis en daarmee niet te controleren. Hoe meer je die controle wilt hebben op keuzes die met de toekomst te maken hebben, hoe meer je te maken krijgt met keuzestress.

17,95

Weg van het Onbekende

De titel zegt het al: Een mens kan niet alles weten, zeker de toekomst niet, want die is ongewis en daarmee niet te controleren. Hoe meer je die controle wilt hebben op keuzes die met de toekomst te maken hebben, hoe meer je te maken krijgt met keuzestress. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor organisaties waar controlemechanismen de orde van de dag bepalen.

 

Wat we weten, is zo groot als de aarde en wat we niet weten zo groot als het heelal. In die verhoudingen moet je het zien. Hoe dan ook, er zullen altijd onzekerheden blijven bij welke beslissing je ook neemt.

 

Het heeft dus veel meer zin je te verdiepen in de onzekerheden die horen bij het niet-weten, dan te investeren in controlemechanismen die de onzekerheden weg willen poetsen.

 

De vraag die in dit boek gesteld wordt, is hoe je kunt omgaan met de onzekerheden van het Niet-Weten (nu met hoofdletters). Kan het je uitdagen, je laten twijfelen, je dynamiek aanreiken, je creativiteit aanboren, je intuïtie ruimte geven en niet in de laatste plaats: je laten relativeren?

 

Het kan je ook duidelijk maken dat er grenzen zijn aan wat je kunt weten. Het Niet-Weten is meer aan de mens eigen, dan het weten. En over de confrontatie met die grens, het Niet-Weten, daarover gaat dit boek ook.

 

Met behulp van boeddhistische en westers-filosofische denkbeelden verkennen de auteurs de weg van het onbekende. Dat doen ze via de dialoog waarbij ze thema’s als controle, vertrouwen, schoonheid en liefde niet schuwen. De zin van het Niet-Weten is het omarmen van de onbekende weg als een prachtige weg. Of je het wilt of niet wilt: we lopen allemaal die onbekende weg, ook degenen die het weten.

Over de auteur(s)

Ignace de Haes is loopbaanbegeleider bij de Radboud Universiteit en storyteller. Zijn uitgangspunt is dat het formuleren van mooie, memorabele zinnen en authentieke verhalen levenszin en perspectief bieden; in het op verhaal komen, en uiteindelijk in de zin van het bestaan. Hij geeft onder meer workshops op het terrein van loopbaan, zingeving en storytelling en heeft onlangs het boek ‘Ontdek je sterke verhaal’ gepubliceerd

 

Paul van der Velde is hoogleraar Aziatische religies en al jaren bezig met het moderne boeddhisme in het westen. Hij is met name bezig met de grote verschillen tussen het boeddhisme van Azië en dat van het westen. Hier vallen telkens termen als ‘leegte’, ‘leven in het moment’, ‘opgaan in het niets’, maar wat betekenen die woorden en termen eigenlijk? Of moeten we niet naar betekenis zoeken? Dat zijn zaken die opvallen in dit veld en daar houdt hij zich, onder meer, mee bezig. Lees in dit verband een interview met hem in de Volkskrant over de zin van het leven

Recensies

★★★★ – Trouw

Het boek heeft een originele en praktische opbouw. Allereerst loopt De Haes langs een aantal prominente westerse denkers, die zich over onzekerheid, twijfel en Niet-Weten hebben uitgelaten. De tocht begint bij Socrates, ‘de filosoof van het Niet-Weten’ vanwege zijn uitgangspunt: ‘Ik weet dat ik niets weet’. Welbeschouwd blijkt Socrates veel te weten. In zijn dialogen, later door Plato opgeschreven, weten juist zijn gesprekspartners vrij weinig. Wat hebben we nu geleerd van Socrates? Deze vraag stellen de schrijvers bij alle denkers die langskomen: de stoïcijnen, Epictetus, René Descartes, René Gude. En daarna oosterse denkers als Boeddha, vaak afgebeeld met een glimlach maar allesbehalve een levensgenieter, de alchemist Nagarjuna, Asanga en Vasubandhu.

 

Uit dit overzicht trekken de auteurs conclusies, en sommen op wat ze geleerd hebben. Dit is zoveel – het gaat van punt a tot v – dat ik wat overvoerd dreigde te raken. Als ik dit moet leren voor ik met Niet-Weten om kan gaan, vraag ik toch liever de loopbaanbegeleider om raad. Sterk aan het boek is dat de auteurs vervolgens met het net ontworpen stramien in handen de grote levensvragen te lijf gaan: over schoonheid, controle, verlangen, geluk, lijden, ware liefde.

 

Lelijkste zin

‘Je bent een mooie verteller, maar dat wist ik al.’ Het tweede, praktische deel van het boek, voortgekomen uit een e-mailwisseling tussen de auteurs, is geschreven in de dialoogvorm. Dit levert interessante gesprekken op, met mooie persoonlijke voorbeelden, maar ik zou het stilistisch soberder hebben gehouden, want door dit soort ouwe-jongens-krentenbrood-zinnen voel ik me als lezer buitenspel gezet.

 

Mooiste zin

“Wanneer een zin goed geformuleerd is krijgt deze naar mijn smaak een ziel. Je bent er tevreden mee en de zin nodigt uit om verder na te denken over de volgende zin. Ik noem dit proces ‘zingeving’.” Dit is een prachtig pleidooi voor schrijven: eventuele gedragsveranderingen vinden niet alleen plaats door verbaal je verhaal te doen, maar ook door dat verhaal precies te formuleren en te herformuleren, in zinnen te vatten. De Haes: “Ik begin dus bij de zin waaruit gedrag volgt en begin dus niet bij het gedrag waaruit zin volgt.”

 

Reden om dit boek niet te lezen

Omdat je bang bent voor het Niet-Weten. Dat is minder gek dan het lijkt. Wij hebben allemaal illusies als houvast. Je moet sterk in je schoenen staan die op te willen geven.

 

Reden om dit boek wel te lezen

Omdat je begrijpt dat ruimte laten voor Niet-Weten het begin kan zijn om zelf écht iets te weten te komen. Zo kom je nog sterker in je schoenen te staan.

 

 

Recensie van  NBD Biblion:

Een boek met een spirituele kijk op de grenzen aan kennis en omgaan met het niet-weten. Het probeert inzichtelijk te maken welke kansen gepaard gaan met de onzekerheden van niet-weten. Het kan uitdagen, dynamiek aanreiken, creativiteit aanboren en laten relativeren. Met behulp van boeddhistische en westers-filosofische denkbeelden verkennen de auteurs thema’s als controle, vertrouwen en liefde. Het boek is met diepgang geschreven en bevat dialogen tussen de auteurs. Geschikt voor een brede tot geoefende lezersgroep. Ignace de Haes (1957) is werkzaam als loopbaanbegeleider bij de faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen in Nijmegen.Paul van der Velde (1959) is hoogleraar Aziatische studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Extra informatie

Auteur

,

Subtitel

De zin van het Niet-Weten

Bindwijze

Paperback

Categorie

Religie, spiritualiteit & filosofie

ISBN

978-94-93288-01-0

Verschijningsdatum

Verschenen