Paul van Winden - Uitgeverij Van Warven
Close

Paul van Winden

Geboren 22 juni 1929 in Wateringen, katholieke lagere school in Soestdijk, daarna gymnasium en twee jaar filosofie aan een missieseminarie. Hij brak de priesteropleiding af toen hij 20 was, en na militaire dienst zijn vooropleiding af met het diploma Engels MO. Werkte 33 jaar bij Philips als technisch-wetenschappelijk vertaler met stages in fabrieken. Bleef op de hoogte door abonnement op de New Scientist. Hobby mycologie (paddenstoelen). Dochter Lysan is zangpedagoge, zoon Rogier technisch schrijver en documentalist.

De spanning tussen christendom en wetenschap, en tussen religieuze ervaring en dogma’s, dreef hem tot afscheid van de R.K. Kerk. Verwierp materialisme als vorm van lui denken en bleef zoeken naar een zinvol alomvattend wereldbeeld. Vond veel goeds bij Doopsgezinden, Boeddhisme, procestheologie, antroposofie, Odd Fellows.

Bestudeerde in zijn vrije tijd de toepassing van wetenschapskritiek op christelijke theologie, literair-historisch onderzoek, grondslagen van het christendom, taalkundige analyse van het Nieuwe Testament.
Hij schreef in 1962 Engels Vademecum voor wetenschap en Techniek. In 1999: Het kristal in het Woord – een taalkundige reconstructie van de kern van Jezus’ leer (1999). In 2006: Het Christusperspectief – naar een zinvol wereldbeeld (2006). Hij beschouwt Jezus zonder verpakkingen als afsluiting van een leven dat rijk is geweest aan kansen. Paul van Winden overleed op 5 juni 2023