ebook

Eerst de jood,
en ook de griek

Verkenningen in de brief aan de Romeinen

Studiedag op 22 april

Bart Gijsbertsen is spreker tijdens de studiedag van Jules Isaac Stichting

Commentaar op de Romeinenbrief voor een meer ‘Joods’ verstaan.

door Bart Gijsbertsen

het veelgevraagde studieboek als ebook

De brief van Paulus aan de Romeinen heeft in de kerkgeschiedenis telkens bevrijdende perspectieven geopend (Augustinus, Luther, Barth). In onze dagen is opnieuw sprake van een new perspective op Paulus. Die Engelse term is meegekomen met de theologie van de nieuwtestamentici N.T. Wright, James D.G. Dunn en E.P. Sanders. In Duitsland was het vooral F.W. Marquardt die een bron van inspiratie werd. In deze theologie zoekt men naar een meer ‘Joods’ verstaan van de brieven van Paulus.

 

Bart Gijsbertsen gaf in 1996 een studie uit over de Romeinenbrief in de sfeer van dit new perspective. Met dit e-book komt deze nog altijd veelgevraagde studie opnieuw beschikbaar. Deels bestaat dit boek uit vertalingen en commentaar op gedeelten uit de brief van Paulus. Maar vooral interessant zijn de conclusies waartoe de schrijver komt. In 62 stellingen vat hij het denken van Paulus samen en construeert daaruit een eigen bijbels-theologische stellingname. Zo zijn er intrigerende stellingen over de verhouding tussen Jood en niet-Jood, over de plaats en taak van Jezus ten opzichte van die beiden, over Luthers sola fide, over geloven ‘na Auschwitz’ en over de staat Israël.

 

Voor wie inmiddels geboeid zijn door de latere boeken van Bart Gijsbertsen zal dit e-book een welkome en verhelderende informatiebron vormen.

Lees alvast een stukje

Een betoog van Nicodemus?

Deze herlezing van de Hebreeënbrief zet ieder aan het denken over de eigen geloofsopvattingen en de verbinding tussen hemel en aarde.

Ik heb de afgelopen vijftien jaar heel veel verhelderende theologische boeken gelezen in mijn zoektocht naar een Bijbels verantwoorde manier van Bijbel uitleg die werkelijk vrij is van vervangingsdenken, een nieuwe manier van de Schrift uitleggen waarin Israël, het Joodse volk de centrale plaats krijgt die het toekomt. Ik heb heel veel aan verschillende van die boeken gehad maar ze hadden helaas een ding gemeen: ze waren nagenoeg altijd te moeilijk voor de lezer die niet theologisch geschoold is. Bart Gijsbertsen is er in geslaagd om de belangrijke nieuwe theologische inzichten aangaande de verhouding Kerk en Israël, jodendom en christendom, in heel begrijpelijke taal en dan ook nog eens aanstekelijk op papier te zetten. Dat is goud waard en ik kan zijn boeken dan ook warm aanbevelen.

 

  • Jeroen Bol, voorzitter Jules Isaac Stichting

 

over Bart

Bart Gijsbertsen is in 1951 geboren in Bennekom en groeide op in een warm orthodox gezin. In mei 1977 werd hij bevestigd als predikant in de Hervormde Kerk die later op zou gaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Als predikant diende hij de gemeenten Herwijnen, ’s-Gravendeel, Zoetermeer en Kampen. In die laatste plaats ging hij in 2016 met emeritaat. Na zijn emeritaat is hij blijven schrijven. Zo verschenen diverse boeken van zijn hand, waaronder het Drieluik: Een heidense uitdaging, Van zilveren sporen en Luisteren bij maanlicht.

 

Hij is ook een gewaardeerde medewerker aan een theologisch-dialogisch project: joods-christelijke-dialoog.nl, een site die inmiddels bijna een miljoen keer is geraadpleegd. Behalve veel meditaties van zijn hand is daar ook een interview met hem te vinden.

Zijn andere boeken

Luisteren bij maanlicht

“Kijk ik in de richting van de zon, dan zie ik tot mijn verrassing in de ramen van het zuidportaal de evangelisten als kleuters afgebeeld op de schouders van profeten. Het Nieuwe Testament verstaan als kind van en getorst door het Oude Testament? Dat vind ik ‘luisteren bij maanlicht’.”Gijsbertsen zet zijn meditatieve uitleg van Bijbelteksten in dit boek in een bepaalde structuur. Het kerkelijk jaar wordt gevolgd. Maar de auteur begint dat niet met Advent. Hij begint bij Pasen. Of hebben we het nu over Pesach?

Van zilveren sporen

Gijsbertsen maakt hier een tocht door het synagogale jaar. Dat doet hij onder Hebreeuwse titels, te beginnen met Bereesjiet (Genesis). We horen in dit boek veel rabbijns commentaar. Maar we herkennen de intentie van de schrijver: Wat betekent dit voor mij als christen? Waar daagt het ‘de heiden’ uit? In hoeverre vraagt het om correctie op de bijbeluitleg van de kerk? En wat betekent deze uitleg voor de gespannen verhouding tussen het Joodse volk en de andere volkeren?

heidense uitdaging door bart gijsbertsen

Een heidense uitdaging

leven met de God van Israël. Met de titel doelt de auteur op de uitdaging om als ‘heiden’, dat wil zeggen: niet-Jood, het Boek te begrijpen dat geheel door Joden is geschreven. En het is te meer een uitdaging omdat zoveel woorden – zoals bijvoorbeeld ‘offer’, ‘waarheid’, ‘recht’ en ‘geloven’ – in de Joodse sfeer iets anders betekenen dan wij van huis uit gewend zijn.

Leven met de Stem

Leven met de Stem begon op een warme zomerse zondagavond na afloop van een kerkdienst. Een gesprek tussen twee dominees: de één had gepreekt en de ander had geluisterd. Op de stoep van het kerkgebouw praatten ze nog wat na. Ze hadden elkaar nog nooit eerder ontmoet.

Uitgeverij Van Warven


Contact

Rinus van Warven 
+316 29737309

info@uitgeverijvanwarven.nl


Adres

Ondernemershuis Kampen
Cellebroedersweg 7a
8261 GV Kampen

KvK: 05051676

Btw: NL001334573B38