Verhaal van mensen

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zette de kerk in Nederland de daling in.

Spiegelmomenten

De spiegel is een van de mooiste spirituele instrumenten die de mens tot z’n beschikking heeft. De spiegel nodigt ons uit tot waarneming.

Druppels

Zelf noemt Frank Spronk ‘Druppels’ een denkavontuur in de innerlijkheid. ‘Druppels’ is het resultaat van een jarenlange belangstelling voor universele religiositeit en algemene mystiek.