Recensie : Het Lef om op te staan

Het lef om op te staan Schuld, schaamte en een benepen kijk op het leven zouden zijn gebaseerd op de Bijbel, maar volgens Van de Glind klopt dit niet. In zijn boek schetst hij hoe de Bijbel kan inspireren tot voluit en zinvol leven, en hoe dat streven verwrongen kan raken met persoonlijke en maatschappelijke ellende tot gevolg.                                                                                                 Uit Volzin april 2019