SprekersPeter Nissen
Joute de Graaf
Laurens ten Kate
Dirk van de Glind
Prijs€ 32.50

Uitgeverij van Warven heeft een symposium georganiseerd dat op 29 maart wordt gehouden in het gebouw van de Luthers van de Lutherse Kerk in Kampen.

Het symposium ‘Op weg naar een nieuwe religie’ begint om 10.30 en eindigt om 16.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 32,50. U kunt zich aanmelden door het formulier hiernaast in te vullen, een mail te sturen naar info@uitgeverijvanwarven.nl of te bellen met 06 29 73 73 09

Op weg naar een nieuwe religie

Wil religie in de moderne tijd nog zin hebben dan zal ze ons de weg moeten wijzen naar radicale mede-menselijkheid. Volgens filosoof John Caputo is God is niet de baas van de Hemel & Aarde BV. De Eeuwige komt juist tot bestaan in mensen die belangeloos naar hun medeschepselen omzien. Het Oude Testament begint niet voor niets met het woord Genesis dat menswording betekent. En het ‘wordt mens…’ is ook de centrale gedachte in het hindoeïsme. Volgens Caputo is het in de gevestigde religie allemaal zo voorspelbaar, het draait te veel om ‘ik, mij en mijn’: om verhoring van mijn gebed, redding van mijn zonden, verlossing uit mijn graf – in ruil voor goede werken en een munt in de collecte.

Sprekers

Dirk van der Glind

Volgens auteur Dirk van de Glind zijn geloof en wetenschap in het gunstigste geval zinloos maar meestal gevaarlijk en schadelijk wanneer zij de menselijkheid niet dienen. ‘Doen ze dat wel dan zijn ze uiterst zinvol en tot prachtige dingen in staat.’

Laurens ten Kate

Laurens ten Kate is bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme. Voor hem is theologie iets anders dan religie-wetenschap. ‘Theologie vertrekt vanuit de traditie om die van binnenuit open te breken’.

Joute de Graaf

Joute de Graaf ging met zijn boek Grenzeloze geloofsgeschiedenis in met de Reformatoren uit de 16e eeuw. De geestelijke bodem van de toenmalige kerk werd omgewoeld. ‘Alom werd gevraagd om er een her-ijking van mens-zijn’. Maar wat is daar vier eeuwen later van terecht gekomen?

Peter Nissen

Voor hoogleraar Oecumenica Peter Nissen zou de Reformatie een doorgaand proces moeten zijn. ‘Waar het de reformatoren van vroeger om te doen was, is nog niet voltooid’. Met andere woorden: we hebben nog wat te doen.

Voor de route vanaf het station lopende naar de Burgwalkerk klik hier op de link

BESTELFORMULIER

Intekenen symposium

Let op uw inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is overgemaakt

Een moment geduld aub.