Ik zou het niet kunnen

“Ik zou het niet kunnen!”Het is vrijwel het eerste dat mensen zeggen als ze horen wat haar werk inhoudt: het begeleiden van de afscheidsceremonie bij een begrafenis of crematie.

De koppige engel

In het barre rationalisme van onze tijd dreigt onze spirituele denkkracht naar de achtergrond te verdwijnen.

Luisteren bij maanlicht

Bart Gijsbertsen zet zijn zoektocht voort naar een theologie waarin het volk Israël met zijn tradities, gedenkdagen en feesten de plaats krijgt die het toekomt.

Zeg me, wie ben je...

In ‘Zeg me, wie ben je…’ spelen vrouwen de hoofdrol. Niet om de rol van mannen naar de achtergrond te duwen, maar om de vrouwen in beeld te brengen.

Het lef om op te staan

Dirk van de Glind maakt korte metten met het idee dat pessimisme terug te voeren is op het Oude Boek. Integendeel: dat Oude Boek roept op iedere bladzijde op tot waarachtige menselijkheid.

Een naam die ik altijd moest spellen

Hij, Jacques Treiture, ontvlucht het katholieke Frankrijk van begin 1700. Zij, Els, de auteur van dit boek gaat hem achterna.

Dat ding met veertjes

In dit boek voert Niek Schuman het pleidooi voor de moed om te hopen door alle kwaad heen. Daar is verbeelding voor nodig, om de platte realiteit te overstijgen.

Witte ballonnen tegen een blauwe lucht

In de jaren 2010 tot en met 2018 verscheen ongeveer maandelijks een column in Christelijk Weekblad onder de titel Verbeelding.

Existientiele zielszorg

‘Existentiële zielzorg’ richt zich op het levensverhaal waarin mensen vertellen over hun levensweg, het traject dat zij afleggen tussen hun geboorte en hun dood.

Dag lief zusje

‘Dag lief zusje’ is geschreven om ons te helpen op een andere manier te kijken naar ziek zijn en naar onze menselijke bestemming.

Ik moest uw wegen gaan

Het boek ‘Ik moest uw wegen gaan’ volgt het spirituele levensverhaal van Relia Eisvogel.

Het lijkt sprekend

De taal van religie is zingevingstaal. Door religieuze ervaring te verbinden met zingeving kan religie aan verstaanbaarheid winnen.

De man die zijn ezel opvouwt

Al eeuwenlang vertellen mensen elkaar de mooiste verhalen: over monsters, demonen, goden en dappere personen.

In het hart van de storm

Berthilde van der Zwaag heeft een serie rijke verhalen gemaakt rond de profeet Eliza.

Gefilterd licht

Wat bewustzijn is blijkt een zeer interessant vraagstuk, dat veel gemoederen heeft bezig gehouden.

De cowboy met de kaarsen

Reza Keshawarzi laat zien hoe het leven is in een Nederlands vluchtelingenkamp.

Buikschuif

Buikschuif is een psychologische novelle waarin de schrijfster parallellen met haar eigen leven niet schuwt.

Voor wie verloren heeft en zoekt

‘Voor wie verloren heeft en zoekt’ is bedoeld voor iedereen die een dierbare verloor en een steuntje in de rug kan gebruiken.

Angst voor de mythe

In het boek ‘ Angst voor de mythe’ betoogt Arne Jonges dat in de Bijbel het ‘historische’ niet zozeer van belang is, maar het mythische.

Druppels

Zelf noemt Frank Spronk ‘Druppels’ een denkavontuur in de innerlijkheid. ‘Druppels’ is het resultaat van een jarenlange belangstelling voor universele religiositeit en algemene mystiek.

Thuis in twee werelden

‘Thuis in twee werelden’ is het levensverhaal van Winand Callewaert. Dit boek kan een antwoord geven op de vragen: Is het mogelijk om je eigen geloof te verrijken in een ontmoeting met een andere gelovige traditie?

Mijn hart heeft geen haast

Gouden platen en hits brachten Joris Vincken niet de levensrijkdom die hij zocht. Hij trok zich bijna 10 jaar lang terug in een spirituele gemeenschap. Hij raakt in een diepe depressie… tot de dag dat niets veranderde.

De hoogste yoga

De studie van dit boek tilt de mens op tot de verheven hoogten van hemelse pracht en gelukzaligheid. Het is een overvloed aan wijsheid.

Leef wat je bent

Dit boek is een uitnodiging onszelf serieus te nemen. Leef wat je bent - daar wordt het leven mooier en de wereld beter van.

Mindfulness en mantra

Het boek ‘Mindfulness en mantra’ gaat over bewustzijn, over het lichaam, over emoties, compassie en liefde. Auteur Maartje van Hooft beschrijft stap-voor-stap hoe je de technieken en visies uit dit boek kunt gebruiken.

Woorden van Christus

Michel Henry was een van de grote Franse filosofen uit de school van de fenomenologie. Dit laatste boek van hem verscheen kort na zijn overlijden in 2002 en is voor een breder publiek in een toegankelijke stijl geschreven.

Jezus, een mensenleven

`Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht.

Hanzestad Oldenzaal

Auteur dr. Gerard Seyger beschrijft in "Hanzestad Oldenzaal" de Middeleeuwse wordingsgeschiedenis van de stad.

Waanzinnige wijsheid

In het boek ‘Waanzinnige wijsheid’ beschrijft Francien van de Beek haar persoonlijke zoektocht naar eenheid aan de hand van het Evangelie der Waarheid.

613 Mitzwot

Het Jodendom kent 613 mitzwot. Aronstein heeft een integere poging gewaagd de teksten voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Tekeningen Dirk Boele

Kunstschilder Dirk Boele maakte tussen 1825 en 1844 een keur aan tekeningen van Kampen, IJsselmuiden en de omliggende kernen.

Ludger

Ludger was niet de moedige, soms overmoedige missionaris die voor de Frankische troepen uit Friezen en Saksen bekeerde. Hij was, zoals zijn tijdgenoten, bevreesd voor de ‘Noordmannen’ uit Scandinavië.

In het licht van de schaduw

Miny Potze laat zien wat oud worden aantrekkelijk maakt, en biedt daarmee een alternatief voor de dominante verhalen die in onze cultuur over ouderdom verteld worden.

Volwassen geloven en denken

Volwassen geloven en denken helpen ons verder op weg naar geleefde, universele menselijkheid.

Onverbrekelijk verbonden

In een filosofisch persoonlijke verkenningstocht door crises, verdriet, worstelingen en hechting, verkent dit boek mede aan de hand van andere romans het wildleven dat het weefsel van ons liefdesleven is.

Jean Klein, sadguru

Onder Kashmiryoga wordt de yoga-benadering van Jean Klein verstaan. De door hem gegeven yoga is één geheel met zijn spirituele onderricht.

Mijn moeder & ik

'De dood van een ouder is voor een volwassene geen wereldschokkend nieuws. In dit boek beschrijft Iepie Kroese hoe ze desondanks, met vallen en opstaan, leert omgaan met het verlies van haar moeder.

Authenticiteit, een filosofische zoektocht

In dit boek gaat Jos Janssen een zoektocht aan naar het wezen van een authentiek leven. Hij baseert zich op verschillende filosofische, psychologsiche en spirituele theorieën.

De heiliging van de Naam

De slachtoffers van de Holocaust in de jaren ’40-’45 en hun kinderen vragen om een proces van rouwverwerking. Hieruit is dit boek geboren. Hoe moet een mens de catastrofe die zijn ziel heeft getroffen, verwerken?

Zeilen op de wind van vandaag

Douwe Halbesma, geboren in 1962, is een vreemde eend in de bijt. De schrijver wijst namelijk alle religieusspirituele tradities en filosofieën om tot vrijheid te komen van de hand.

De milde kracht van het zachte

Drie ridders- of waren het koningen of profeten- verschenen op de heilige berg zoals eeuwen geleden. Eenvoudig, als herders gekleed. Ze omhelsden elkaar, gingen hun eigen weg. Bergafwaarts. Naar de mensen toe.

Levens in steen

De Kamper Persclub eert sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw markante stadgenoten door steentjes met naam en enige spitsvondigheid te vlijen in de bestrating van het Koeplein bij de Nieuwe Toren.

Een droomschool in een droomstad

Een andere, modernere vorm van onderwijs. Auteur Mehdi Jiwa beschrijft een vorm van onderwijs dat een antwoord geeft op de uitdagingen van de moderne tijd.

Fenomenaal vergezicht

Er is een onmetelijk groot deel van de werkelijkheid die we (nog) niet kunnen ervaren. Piet ten Klooster ging op zoek naar een volledig en betrouwbaar beeld van de werkelijkheid. Hij kreeg een fenomenaal vergezicht.

Met 95 andere woorden

Na een inleiding over geloven en weten volgen vijfennegentig verschillende antwoorden op de vraag naar GOD.

De Odyssee van het inzicht

De mens is geen groter geschenk gegeven dan het vermogen om naar zijn of haar aard te zijn.

Achter de deur ben jij

‘Achter de deur ben jij’ is een roman over liefde, seksualiteit, zingeving en non-dualiteit.

Gezicht achter het stempel

Een andere, modernere vorm van onderwijs. Auteur Mehdi Jiwa beschrijft een vorm van onderwijs dat een antwoord geeft op de uitdagingen van de moderne tijd.

De prinses van de Provence

De prinses van de Provence: twee vrouwen op zoek naar de mystieke kracht van een woordeloze legende.

Vers van het leven

Vers van het Leven geeft je een rijke schat aan gedichten en een tijdloze bundel voor in je boekenkast, je handen en je hart.

Dichter bij het hart

Niels Zwakhals uit zijn liefde voor de mystiek en de mystiek van de liefde in woord en stilte. Hij zegt daarover alles te delen wat hem geschonken wordt.

Stilte, verlangen en liefde

Ger Martini fluistert het verlangen tot leven. Daar gaan waar je hart je brengt. Wetend dat je beeld mag zijn van de Eeuwige.

Afgebroken takken

De auteur houdt ervaring, spiritualiteit en vormgeving dicht bij elkaar. Praktisch-theologische overwegingen en wijsgerig-theologische noties krijgen een plaats.

Ongedaante

Er staat in ons leven vaak nogal wat op het spel. Wat zeg ik? Wij staan zelf voortdurend op het spel! Wij kunnen immers zomaar van het speelveld afdonderen. Zowel eraf donderen als erop staan, kent zijn charmes en tragiek.

Watermerk

Bij onze doop krijgen we een merkteken mee als garantiebewijs van ons toebehoren aan Hem. Over dat ‘watermerk van God’ gaat dit boekje, dat bedoeld is voor hen die met jonge kinderen over de betekenis van de doop willen praten.

Lieve Mens, Lééf wat je Bent!

Dirk van de Glind verdiepte zich in uiteenlopende culturen, religies, filosofieën en stromingen. Voor dit boek heeft hij schatten van wijze mensen uit alle windstreken verzameld.

Uit de hemel komt geen hagelslag

Dit is een verhaal over hoe je de deur naar religie niet helemaal dicht kan gooien. Over de leegte die volgt op het verlaten van de kerk.

Geworteld in de aarde

Geworteld in de aarde, geboren in het licht. Spannender kun je de verbinding tussen de tegendelen nauwelijks onder woorden brengen. Het mag één zijn, het mag drie zijn. Of zelfs duizend en één. Maar één ding is zeker: het is geen twee.

Verborgen diepten in het nu

Was het niet Osho die zei: "het meest persoonlijke is het meest algemene". Dat geldt vooral voor onze diepste gevoelens. In deze bundel tal van teksten over de verbinding die Tineke zoekt en vindt.

De droom in het Engelse Werk

Piscis is de naam van de dichter van deze prachtige klassieke verzen. Piscis bezit het vermogen om de dingen des levens waar te nemen en ze te beschrijven in hun unieke schoonheid. Als Piscis je wereld binnentreedt, is die wereld nooit meer dezelfde.

Oma lacht naar mij

In het boekje 'Oma lacht naar mij' wordt Linda geconfronteerd met het verlies van haar oma. Het boekje kan ons allemaal - kinderen maar ook volwassenen - helpen om de dood van een dierbare een plekje te geven.

De verlichte borderliner

Voor Anne Vogy is het besef van leegte zowel een uitdaging als een bevrijding. Deze helderheid is voor alle mensen die zoekende zijn naar de ultieme waarheid rondom de vraag: ‘wie ben ik’.

Kus van de dood

Roza Baron is ervan overtuigd dat we met de kracht van het ‘denken’ onze eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid stimuleren of beïnvloeden.

Omdat je het aankunt

Voor wie verloopt de levensweg zonder kleerscheuren? Harrie de Steur laat zien hoe iedereen op z’n tijd behoorlijke hobbels te nemen heeft.

Lieve Mens, wéés wat je Bent!

Wéés wat je Bent! Het is een troostende gedachte dat we - wie we ook zijn - mogen worden wie we zijn. Of anders gezegd: dat ík mag worden wie en wat ik ben.

In naam van de roos

In naam van de roos