De Messias en zijn volk - Cees de Jonge

De hervormde theoloog Pieter Elderenbosch (1921-2002) was van 1957 tot 1980 als predikant verbonden aan de Bergkerk in Amersfoort. Hij ontwikkelde in die jaren een eigen, originele bijbeluitleg

De Reis - Lene Henningsen

‘We maken reizen om ons te verbazen over de hoogten van de bergen, over de eeuwige kringloop van de sterren,’ schreef Augustinus ooit eens.

Liederen van de zwarte zon - Paul van der Velde

‘Liederen van de zwarte zon’ neemt ons mee naar een verborgen mystieke kant van het boeddhisme.

Een merel bij het raam - Stip ter Laan

“Als ik er over praat… en het achter me laat… ben ik in staat… te leven”. Met deze woorden begint het gedicht 'Vandaag' van Stip ter Laan.

Het Rode Boek - Carl Gustav Jung

Toen Het Rode Boek van Carl Gustav Jung in 2009 verscheen werd het meteen ‘de graal van het onbewuste’ genoemd.

Ken je me - Joleen Melse

Wie de reis van het hoofd naar het hart wil maken, staat voor een aantal stevige uitdagingen. Een leerling vroeg eens aan een wijze Indiaanse leermeester wat de beste weg was om de weg naar het hart af te leggen.

Tao Te Tjing - Roeland Schweitzer/ George Burggraaff

De Tao Te Tjing wordt als wijsheidsboek gerekend tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur: Chinees, oud, instructief, spiritueel en... soms onbegrijpelijk.

Meditatie - Mehdi Jiwa

Meditatie geeft rust en meer energie. Het leert je bovendien om te gaan met stress. Maar er is meer….

Dichtbij - Mariska Menheere

Vijf jaar geleden verloor ze haar identiteit. Niets in haar leven was meer hoe het daarvoor was op het gebied van gezondheid, relatie en ‘werkend leven in de maatschappij’. Haar leven was gestript van alles wat daarvoor herkenbaar was.

Mythen en verhalen uit het oude India - Winand M Callewaert

In "Mythen en verhalen uit het oude India' vertelt Winand Callewaert hoe de universele, tijdloze verhalen ons bestaan weerspiegelen en… vormgeven.

De droom van Ha'adam - Harold Stevens

Als kind tuurde Harold Stevens gefascineerd naar de sterrenhemel en vroeg zich af: "waar houdt het heelal op? En als het dan ophoudt, wat zit daar dan achter…?'

Vreugde der schepping - Dittie Rebel

‘Vreugde der schepping’ is een integratie van de inzichten die Dittie Rebel kreeg tijdens haar werk als homeopathisch arts en van wat ze leerde van de kabbala.

De geboorte van een nieuwe wereld - Wim de Bruin

We leven in een tijd waarin het bestaan van de mens in een chaotische fase komt. De bedreigingen nemen toe. Wanhopig probeert de mens die bedreigingen te relativeren.

Het boek Hermus - Adriaan Noordegraaf

Na een turbulent begin van haar studie theologie raakt Mirjam Hermus door drank en drugs in de problemen. Ze keert terug naar huis.

Vervlogen geluk - Willem Welgemoedt

Na een leven van veel tegenslagen en problemen, besluit Gerard Bokhoven die ellende van vroeger eindelijk eens aan te pakken.

Jezus, een mensenleven - Cees den Heyer

`Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht.

`t Oog dat mij ziet - Lout Jonkers

We doen het geheim van de schepping onrecht wanneer we dat levende geheel slechts zien als een ingewikkelde machinerie, zonder ziel en zonder zin.

De draak vliegt hoog aan de hemel - Advait van Hulzen

De draak vliegt hoog aan de hemel is een nieuwe vertaling van de eerbiedwaardige I Tjing, Het Boek der Veranderingen.

Stille aandacht - Dirk van de Glind

Deze vijftig mijmerijtjes zijn kleine observaties van mensen, dieren en dingen waar je gemakkelijk aan voorbij loopt.

Lokroep van de vrijheid - Douwe Halbesma

‘Wij hangen aan een leugenmachine. Deze machine moet onklaar worden gemaakt.

Om eer te bewijzen - Guus van Loenen

Psychiatrische patiënten zijn geteisterde mensen. Zij lijden in extreme mate aan bestaanservaringen waar iedere mens mee te maken kan krijgen.

Als de bloesem valt... - Liesbeth de Vos

Marleens moeder zat gevangen in een Japans concentratiekamp in Nederlands-Indië.

Meditatie en imaginatie - Elleke van Kraalingen

Meditatie is een manier om in het leven te staan...

Een polderjezuïet in Indonesië - Ben Nissen

In de autobiografie Een polderjezuïet in Indonesië vertelt Ben Nissen (1929) eerlijk en openhartig zijn levensverhaal.

Verhaal van mensen - Peter Siebesma

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zette de kerk in Nederland de daling in.

Grenzeloze geloofsgeschiedenis - Joute de Graaf

De schrijver gaat op een miraculeuze manier op reis met de vernieuwers uit de 16e eeuw.

O hemel, zei de krokodil - Wim Jansen

Wim Jansen brengt het woord ‘God’ waar het volgens hem thuishoort: in de verbeelding van de taal.

Inclusief alles - Joris Vincken

Dit boek is van geen enkel belang en toch zou het je leven compleet kunnen veranderen.

Job, een aanklacht - Godfried Beumers

Een diep inzicht in het wezen van de natuur verandert Job 's kijk op het leven voor altijd.

Bhagavad Gita - Winand Callewaert

‘Wat moet ik doen, hoe moet ik het doen?’ Een vraag die ons allemaal wel eens overvalt .

Mediteren met Lao Zi - Vertaling Wuwen Zi

De sinoloog Balfour vindt rond 1880 een handgeschreven kopie van Lao Zi’s Qing Jing Jing.

Voelen dat het klopt - Mayke Peters

Dit boek geeft geen antwoorden. Wel biedt het allerlei handvatten om nieuwe dimensies te ontwaren. Als je je werkelijk inzet om anders te leren waarnemen, zul je merken dat er iets gaat verschuiven in je leven.

De appel is weer barstig - Jacques Vos / Jos van Leur

De auteurs verrijken de lezer met een beeldrijke benadering van schuld via kunst, literatuur, mythologie en levensbeschouwing en ervaringsdeskundigheid.

Spiegelmomenten - Tonnis Buurma

De spiegel is een van de mooiste spirituele instrumenten die de mens tot z’n beschikking heeft. De spiegel nodigt ons uit tot waarneming.

Ik zou het niet kunnen - Annelies Brinkhuis

“Ik zou het niet kunnen!”Het is vrijwel het eerste dat mensen zeggen als ze horen wat haar werk inhoudt: het begeleiden van de afscheidsceremonie bij een begrafenis of crematie.

De koppige engel - Anne Marie Reijnen

In het barre rationalisme van onze tijd dreigt onze spirituele denkkracht naar de achtergrond te verdwijnen.

Luisteren bij maanlicht - Bart Gijsbertsen

Bart Gijsbertsen zet zijn zoektocht voort naar een theologie waarin het volk Israël met zijn tradities, gedenkdagen en feesten de plaats krijgt die het toekomt.

Zeg me, wie ben je... - Magda van der Ende

In ‘Zeg me, wie ben je…’ spelen vrouwen de hoofdrol. Niet om de rol van mannen naar de achtergrond te duwen, maar om de vrouwen in beeld te brengen.

Het lef om op te staan - Dirk van de Glind

Dirk van de Glind maakt korte metten met het idee dat pessimisme terug te voeren is op het Oude Boek. Integendeel: dat Oude Boek roept op iedere bladzijde op tot waarachtige menselijkheid.

Een naam die ik altijd moest spellen - Els Wenink-Treiture

Hij, Jacques Treiture, ontvlucht het katholieke Frankrijk van begin 1700. Zij, Els, de auteur van dit boek gaat hem achterna.

Dat ding met veertjes - Niek Schuman

In dit boek voert Niek Schuman het pleidooi voor de moed om te hopen door alle kwaad heen. Daar is verbeelding voor nodig, om de platte realiteit te overstijgen.

Witte ballonnen tegen een blauwe lucht - Albert Althuis

In de jaren 2010 tot en met 2018 verscheen ongeveer maandelijks een column in Christelijk Weekblad onder de titel Verbeelding.

Existentiele zielszorg - Tjeu van Knippenberg

‘Existentiële zielzorg’ richt zich op het levensverhaal waarin mensen vertellen over hun levensweg, het traject dat zij afleggen tussen hun geboorte en hun dood.

Dag lief zusje - Francien van de Beek

‘Dag lief zusje’ is geschreven om ons te helpen op een andere manier te kijken naar ziek zijn en naar onze menselijke bestemming.

Ik moest uw wegen gaan - Relia Eisvogel

Het boek ‘Ik moest uw wegen gaan’ volgt het spirituele levensverhaal van Relia Eisvogel.

Het lijkt sprekend - Guus van Loenen

De taal van religie is zingevingstaal. Door religieuze ervaring te verbinden met zingeving kan religie aan verstaanbaarheid winnen.

De man die zijn ezel opvouwt - Erik Jan Tillema

Al eeuwenlang vertellen mensen elkaar de mooiste verhalen: over monsters, demonen, goden en dappere personen.

In het hart van de storm - Berthilde van der Zwaag

Berthilde van der Zwaag heeft een serie rijke verhalen gemaakt rond de profeet Eliza.

Gefilterd licht - Robert Jan de Beurs

Wat bewustzijn is blijkt een zeer interessant vraagstuk, dat veel gemoederen heeft bezig gehouden.

De cowboy met de kaarsen - Reza Keshzawarzi

Reza Keshawarzi laat zien hoe het leven is in een Nederlands vluchtelingenkamp.