Frederic Myers symposium - 16 april 2023
Close

Frederic Myers symposium – 16 april

Frederic Myers Symposium

Het ‘Beyond’ in Filosofie, Wetenschap, Religie en Kunst

Symposium ter gelegenheid van het uitkomen van de Nederlandse vertaling van: Frederic Myers Menselijke persoonlijkheid, een gotische psychologie

Aanmelden

meld u aan voor het symposium

Wilt u ook het boek ontvangen tijdens het symposium?

Sprekers

tijdens het symposium

De vernieuwing van ons denkklimaat: Frederic Myers en William James

Prof. em. dr. Hans Gerding

filosoof en parapsycholoog, Universiteit Leiden, Parapsychologisch Instituut Utrecht

Voor Myers en Jung staan de grote levensvragen centraal en het mensbeeld dat daarbij hoort. Bij het zoeken naar antwoorden speelt voor beide wetenschappers het onderzoek naar mentale uitzonderingstoestanden en hun betekenis een grote rol.

De invloed van Myers op Jung is groot, en samen staan ze aan de wieg van de wetenschappelijke parapsychologie. Ligt de moderne hedendaagse parapsychologie in het verlengde van hun denken of niet?

De vernieuwing van ons denkklimaat: Frederic Myers en William James

Dr. Hein van Dongen

filosoof, muzikant en o.a. verbonden aan de stichting Filosofie Oost-West

Frederic Myers en William James zijn pioniers van een nieuwe psychologie die het hedendaagse reductionistische mensbeeld overstijgt en in allerlei richtingen uitbreidt. Myers ontdekte de noodzaak tot verbreding en verdieping van ons mensbeeld in de bloeitijd van het spiritisme. De veranderingen in het denkklimaat in de twintigste eeuw hebben ertoe geleid dat zijn ideeën later wonderlijk gedateerd aandeden. Maar het klimaat verandert snel: wat we nu nodig hebben is juist een wetenschap die ons terugbrengt bij wat we in onze reductionistische monomanie zijn vergeten.

Wat een mens werkelijk is: ‘Menselijke Persoonlijkheid’ volgens Frederic Myers

Drs. Gerard Burger

biochemicus, arts, klinisch patholoog en vertaler van het boek

In deze lezing staat Frederic Myers centraal. Zijn fascinatie voor de grote levensvragen, vooral rondom sterven en dood, zette hem aan tot een baanbrekende studie. In het mensbeeld waar hij op uitkwam is plaats voor paranormale ervaringen. Myers’ werk is de basis van de dieptepsychologie en de wetenschappelijke parapsychologie, en nog steeds bijzonder actueel.

Frederic Myers

Menselijke persoonlijkheid

een gotische psychologie

Het boek is het meesterwerk van Frederic Myers, een Engelse classicus die gefascineerd raakte door de vraag of persoonlijk overleven na de fysieke dood mogelijk zou zijn. Hij was de eerste die een wetenschappelijke manier voor het benaderen van parapsychologische verschijnselen ontwikkelde.

Een gift uit Avalon – over contact met overleden dierbaren

Drs. Annet Brouwer

coach en healer in praktijk Farus te Zaltbommel, auteur van het boek 'Een gift uit Avalon'.

Er zijn veel persoonlijke verhalen van mensen die verrast werden door een onverwacht teken van een overleden dierbare. Ondanks de enorme diversiteit in tekens en bezoek kan iets gezegd worden over de ‘taal’ waarin gene zijde tot ons spreekt, de betekenis die het contact voor de nabestaanden heeft en de boodschappen die erin besloten liggen. Uit onderzoek blijkt dat de troostende werking van deze ervaringen groot is.

Manifestaties van religie en spiritualiteit

Drs. Rinus van Warven

theoloog, filosoof, voorganger, auteur en uitgever

Deze dag staat in het teken van zin en bestemming die wij zoeken en vinden op onze levensweg. In een nabij de doodervaring of mystieke ervaring blijkt het ‘heilige’ als zingevende eeuwigheid altijd al in en rondom ons aanwezig te zijn geweest. Even interessant als belangrijk is dat belemmeringen tussen ons dagelijks leven en de mystieke dimensie poreus lijken te zijn.

Dagvoorzitter

Drs. Odette de Theije

psychiater, systemisch werker, trainer/coach

Aanmelden

meld u aan voor het symposium

Frederic Myers

Menselijke persoonlijkheid

een gotische psychologie

Menselijke persoonlijkheid is niet alleen één van de eerste pogingen om de psychologie van de mens zo volledig mogelijk te beschrijven, het is tevens een lucide uiting van de Victoriaanse worsteling tussen spiritualiteit en de toen opkomende wetenschap.


Het boek is het meesterwerk van Frederic Myers, een Engelse classicus die gefascineerd raakte door de vraag of persoonlijk overleven na de fysieke dood mogelijk zou zijn. Hij was de eerste die een wetenschappelijke manier voor het benaderen van parapsychologische verschijnselen ontwikkelde.


Hij besefte dat hij, om te kunnen vaststellen of er een deel van de mens was dat na de dood zou kunnen overleven, deze verschijnselen zou moeten inpassen in een psychische structuur die ruimte zou bieden aan het voorkomen van fenomenen als hypnose, telepathie (de term is van Myers) en mediumschap.


In dit boek bouwt hij met behulp van veel voorbeelden deze psychische structuur op een originele manier geleidelijk op, waardoor de meer exotische parapsychologische verschijnselen op een volstrekt geloofwaardige manier worden ingepast. Hierdoor ontstaat een logisch bouwwerk, dat veel intrigerende vragen oproept die nog altijd niet beantwoord zijn.

 

Het boek is na zo’n honderdtwintig jaar nog steeds actueel en een must voor eenieder die zichzelf afvraagt wat de mens in wezen is, één van de meest belangwekkende vragen die iemand zich kan stellen.

 

Programma van 16 april

10:30 Zaal open 
11:00 Opening van het symposium
11:15 Wat een mens werkelijk is: ‘Menselijke Persoonlijkheid’ volgens Frederic Myers. (Drs. Gerard Burger)
12:00 De vernieuwing van ons denkklimaat: Frederick Myers en William James (Dr. Hein van Dongen)
12:45 Aanbieden van het boek aan drs. Ellen van Son (directeur Vereniging Leven met Dood)

13:00
Lunchpauze: koffie, thee, broodjes (gratis)


14:15 Dagvoorzitter drs. Odette de Theije opent met een gedicht
14:30 Frederick Myers, Carl Jung en de moderne parapsychologie (Prof. em. dr. Hans Gerding)
15:15 Een gift uit Avalon – over contact met overleden dierbaren
(Annet Brouwer)
16:00 Manifestaties van religie en spiritualiteit (Drs. Rinus van Warven)
16:45 Dagvoorzitter drs. Odette de Theije sluit af met een gedicht
17:00 Napraten met hapje en drankje

Locatie

In de tuinzaal van Huize het Oosten is het heerlijk vertoeven. 

 

Rubenslaan 1
3723 BM Bilthoven

 

Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.