Frederic Myers Symposium

Op zoek naar leven na de dood

Tweede symposium ter gelegenheid van het uitkomen van de Nederlandse vertaling van Frederic Myers - Menselijke persoonlijkheid, een gotische psychologie

24 sept. 2023

vervolg op eerste symposium

Sprekers

tijdens het symposium

Het oproepen van contact met overleden dierbaren door spiegelstaren

Prof. em. dr. Hans Gerding

filosoof en parapsycholoog, Universiteit Leiden, Parapsychologisch Instituut Utrecht

Het psychomanteum (kleine donkere ruimte waarin iemand in een gemakkelijke stoel zit te staren in grote spiegel) is een beproefde manier om contactervaringen met overleden dierbaren op te roepen. Deze methode blijkt in de praktijk dikwijls te werken en troost te bieden. In een vier uur durende sessie wordt eerst gefocust op de overleden dierbare, die vervolgens wordt opgeroepen via spiegelstaren.

Drs. Barbara Soesan

Anne Reijers

Het oproepen van contact met overleden dierbaren in voice dialogue setting

Drs. Barbara Soesan & Anne Reijers

counselor en relatietherapeut in eigen praktijk Een Nieuwe Morgen counseling te Amsterdam & De Noodzaak counseling te Amersfoort

In het middagdeel van dit symposium staan twee methoden centraal die beogen een rouwende mens in contact brengen met een overleden dierbare. Deze contactervaringen zijn normaal en komen veel voor. Maar niet iedereen heeft ze. Tijdens het middagdeel van dit symposium wordt naar voren gebracht hoe ervaringen van contact vandaag de dag worden geïnduceerd. Dit wordt niet alleen uitgelegd, maar ook gedemonstreerd in twee gespeelde sessies, en daarna in dialoog met de zaal besproken.

 

In de workshop ‘Voorbij de dood’ bieden Barbara Soesan en Anne Reijers deelnemers een plek om meer bewustzijn te krijgen op contactervaringen. Er wordt informatie gegeven, er worden ervaringen gedeeld en daarnaast wordt er praktisch geoefend met bewust waarnemen en oproepen van contact met overledenen. De zelfontwikkelde oefening ‘After Life Dialogue’ is hier een belangrijk onderdeel van: een schrijfoefening gebaseerd op de principes van Voice Dialogue, waarbij deelnemers via afstemming zich leren open te stellen voor contact met een overleden dierbare.’

Sociale mediums - over menselijkheid en mediumschap

Dr. Hein van Dongen

filosoof, muzikant en o.a. verbonden aan de stichting Filosofie Oost-West

Bij het woord ‘medium’ gebruiken we tegenwoordig meestal het meervoud ‘media’. Het gaat dan om (veelal technologische) informatie- en communicatiekanalen. Hetzelfde woord heeft ook een ander meervoud, ‘mediums’ en dan gaat het om personen met de bijzondere gave om te communiceren met ‘spirits’ en te ‘channelen’. Achter dat laatste mediumschap ligt een eeuwenoud mensbeeld waarin spirits (geesten, zielen, psychische machten) zich door de mens (of door andere wezens of instrumenten) in de stoffelijke sfeer manifesteren. In onze tijd beleven we het contact, het contrast en mogelijk de confrontatie van deze twee vormen van mediumschap. Dit brengt ons bij de filosofische vraag waardoor we ons laten leiden. Mediumschap zou centraal dienen te staan in de filosofie.

Frederic Myers

Menselijke persoonlijkheid

een gotische psychologie

Het boek is het meesterwerk van Frederic Myers, een Engelse classicus die gefascineerd raakte door de vraag of persoonlijk overleven na de fysieke dood mogelijk zou zijn. Hij was de eerste die een wetenschappelijke manier voor het benaderen van parapsychologische verschijnselen ontwikkelde.

Een opmerkelijk experiment, bedacht en uitgevoerd door de overleden Myers

Drs. Gerard Burger

biochemicus, arts, klinisch patholoog en vertaler van het boek

Na zijn dood ging Frederic Myers gewoon door met zijn werk. Hij bedacht een experiment dat hij direct uitvoerde. Als ‘geest’ verscheen hij in verschillende seancekringen waar hij gedeelten van één boodschap achterliet. Daarna bracht hij die kringen met elkaar in contact, waarna de gedeeltelijke boodschappen als puzzelstukjes in elkaar pasten.

Dagvoorzitter

Drs. Rinus van Warven

theoloog, filosoof, voorganger, auteur en uitgever

Rinus is dagvoorzitter en mede-organisator van de dag

Dagvoorzitter

Drs. Odette de Theije

psychiater, systemisch werker, trainer/coach

Frederic Myers

Menselijke persoonlijkheid

een gotische psychologie

Menselijke persoonlijkheid is niet alleen één van de eerste pogingen om de psychologie van de mens zo volledig mogelijk te beschrijven, het is tevens een lucide uiting van de Victoriaanse worsteling tussen spiritualiteit en de toen opkomende wetenschap.


Het boek is het meesterwerk van Frederic Myers, een Engelse classicus die gefascineerd raakte door de vraag of persoonlijk overleven na de fysieke dood mogelijk zou zijn. Hij was de eerste die een wetenschappelijke manier voor het benaderen van parapsychologische verschijnselen ontwikkelde.


Hij besefte dat hij, om te kunnen vaststellen of er een deel van de mens was dat na de dood zou kunnen overleven, deze verschijnselen zou moeten inpassen in een psychische structuur die ruimte zou bieden aan het voorkomen van fenomenen als hypnose, telepathie (de term is van Myers) en mediumschap.


In dit boek bouwt hij met behulp van veel voorbeelden deze psychische structuur op een originele manier geleidelijk op, waardoor de meer exotische parapsychologische verschijnselen op een volstrekt geloofwaardige manier worden ingepast. Hierdoor ontstaat een logisch bouwwerk, dat veel intrigerende vragen oproept die nog altijd niet beantwoord zijn.

 

Het boek is na zo’n honderdtwintig jaar nog steeds actueel en een must voor eenieder die zichzelf afvraagt wat de mens in wezen is, één van de meest belangwekkende vragen die iemand zich kan stellen.

 

Programma van 24 september

10:30 Zaal open – de koffie staat klaar

11:00 Opening door de dagvoorzitter, Drs. Rinus van Warven

11:15 Een opmerkelijk experiment, bedacht en uitgevoerd door de overleden Myers. 

12:00 Sociale mediums – over menselijkheid en mediumschap Dr. Hein van Dongen

12:45 Lunch: koffie, thee, broodjes (gratis)

Tijdens de lunchpauze worden de boeken verstrekt.

 

In het middagdeel van dit symposium staan twee methoden centraal die beogen een rouwende mens in contact brengen met een overleden dierbare. Deze contactervaringen zijn normaal en komen veel voor. Maar niet iedereen heeft ze. Tijdens het middagdeel van dit symposium wordt naar voren gebracht hoe ervaringen van contact vandaag de dag worden geïnduceerd. Dit wordt niet alleen uitgelegd, maar ook gedemonstreerd in twee gespeelde sessies, en daarna in dialoog met de zaal besproken.

 

14:00  Het oproepen van contact met overleden dierbaren in voice dialogue setting
14:15  Demonstratie van een voice dialogue sessie

14:30 Het oproepen van contact met overleden dierbaren door spiegelstaren door Prof. em. dr. Hans Gerding 
14:45 Demonstratie van spiegelstaar-sessie

15:00 Soesan, Reijers, Gerding, geïnterviewd door de dagvoorzitter en in dialoog met de zaal

15:45 Afsluiting door de dagvoorzitter

16:00 Aansluitend: napraten met drankjes en hapjes

17:00 Einde

Locatie

In de tuinzaal van Huize het Oosten is het heerlijk vertoeven. 

 

Rubenslaan 1
3723 BM Bilthoven

 

Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.