Een polderjezuïet in Indonesië

In de autobiografie Een polderjezuïet in Indonesië vertelt Ben Nissen (1929) eerlijk en openhartig zijn levensverhaal.

Verhaal van mensen

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zette de kerk in Nederland de daling in.

Grenzeloze geloofsgeschiedenis

De schrijver gaat op een miraculeuze manier op reis met de vernieuwers uit de 16 e eeuw