Jezus zonder verpakkingen - Paul van Winden

Telkens is het beeld van Jezus in een nieuw jasje gestoken. Je kunt ook zeggen: in een nieuwe verpakking. Zo werd hij met elke nieuwe verpakking meer en meer onherkenbaar.

Niet in zachte zetels - Tariqua van Heemskerck

Na een leven van diep geestelijk lijden en een hartstochtelijke zoektocht naar God, van wie ze de bevrijding verwachtte, gaf Tariqua het op en sprong op 41-jarige leeftijd voor de trein. God noch liefde bleken in werkelijkheid te bestaan. Op wonderbaarlijke wijze bleef ze - weliswaar gehandicapt – in leven.

Recensie Het Rode Boek - de groene Amsterdammer

Recensie van Het Rode Boek uit de Groene Amsterdammer van 3 juni 2020