Harrie de Steur

Harrie de Steur is leerkracht in het basisonderwijs. Hij is als vader van zijn twee kinderen, die nu boven de 20 zijn, bekend met opvoeden en begeleiden. In zijn leven heeft hij kennis gemaakt met een spirituele manier van kijken naar de werkelijkheid. Vooral de boodschap van “Een Cursus In Wonderen”, opgeschreven door Helen Schucman, heeft grote indruk op hem gemaakt. Door de inzichten uit “Een cursus in wonderen” leerde Harrie op een andere, nieuwe manier omgaan met de lastiger kanten van het leven.

Alle auteurs bij onze uitgeverij

Publicaties en nieuws

Bent u schrijver?

Een uitgever moet het hebben van auteurs die manuscripten aanleveren. En als het goed is willen auteurs die manuscripten graag aan een uitgever laten lezen. Wie een manuscript wil sturen is daartoe van ganser harte uitgenodigd.

De nieuwste boeken