Vreugde der schepping - Dittie Rebel

‘Vreugde der schepping’ is een integratie van de inzichten die Dittie Rebel kreeg tijdens haar werk als homeopathisch arts en van wat ze leerde van de kabbala.

De geboorte van een nieuwe wereld - Wim de Bruin

We leven in een tijd waarin het bestaan van de mens in een chaotische fase komt. De bedreigingen nemen toe. Wanhopig probeert de mens die bedreigingen te relativeren.

`t Oog dat mij ziet - Lout Jonkers

We doen het geheim van de schepping onrecht wanneer we dat levende geheel slechts zien als een ingewikkelde machinerie, zonder ziel en zonder zin.