Uitgeverij Van Warven

Een selectie van onze joods-christelijke boeken

Onze boeken

Een brede blik op het christelijke bestaan

Paulus Jielis Ende

Paulus

Soms laten bepaalde mensen je niet los. Op de een of andere manier blijven ze je achtervolgen. Ze pakken je vast en laten niet meer los. Hoe dat komt? Misschien is het de boodschap die ze vertellen. Of misschien wel het onrecht dat hun wordt aangedaan.

Het geheim van Jezus van Nazaret

Het Geheim van Jezus van Nazaret

In Het geheim van Jezus van Nazaret geeft Eugen Drewermann op een openhartige wijze inzicht in wat voor hem de essentie is van het christelijk geloof.

Een heidense uitdating

Een heidense uitdaging is het eerste deel van een drieluik. Met de titel doelt de auteur op de uitdaging om als ‘heiden’, dat wil zeggen: niet-Jood, het Boek te begrijpen dat geheel door Joden is geschreven. En het is te meer een uitdaging omdat zoveel woorden – zoals bijvoorbeeld ‘offer’, ‘waarheid’, ‘recht’ en ‘geloven’ – in de Joodse sfeer iets anders betekenen dan wij van huis uit gewend zijn.

Een sterke vrouw

Een echtgenote die zich verkleedt als prostituee voor haar man? Een vrouw die geen kinderen meer wil baren? Een buitenlandse koningin die besluit Jodin te worden? Een feministe uit de derde eeuw van onze jaartelling?

de theologie van Jörg Lauster

Jörg Lauster is een liberale theoloog die staat in de traditie van het cultuurprotestantisme, waaraan vooral de namen van Schleiermacher, Troeltsch en Tillich verbonden zijn.

En had de liefde niet….

En had ik de liefde niet...

Er zijn van die mensen die je nauwelijks hoort, gewoon omdat het mensen zijn van weinig woorden. Betreft dat dichters, dan zijn deze mensen ook nog eens zuinig met woorden, omdat ze weten dat elk woord ertoe doet.

Cover De erfenis van Pilatus

De erfenis van Pilatus

Anne-May Wachters-van der Grinten betoogt dat veel teksten uit de evangeliën opnieuw bestudeerd moeten worden. Een foute interpretatie kan leiden tot anti-judaïsme en antisemitisme.

Eckhart bij avondlicht

De roos kent geen waarom, geen waarvoor, ze bloeit omdat ze bloeit. Prachtige woorden van de mysticus Angelus Silesius. Deze denker brengt in één zin kernachtig onder woorden wat de essentie is van het denken van filosoof en theoloog Meister Eckhart (ca. 1260-1327).

Over ons

Uitgeverij Van Warven is een kleine uitgeverij die het publiceren van kleine oplages voor religieuze en spirituele auteurs mogelijk maakt. 

Recensies

Van harte wil ik dit boek aanbevelen als een meditatieve bijdrage aan de koppeling tussen Sabbat en tabernakel, tussen Torah en eredienst.
- Luisteren bij maanlicht
G.J.D.C.Loor
Recensie door
In dat opzicht kan het helder geschreven en opgebouwde boek, dat ook nog eens fraai is uitgegeven, velen een goede dienst bewijzen.
- De erfenis van Pilatus
Cover De erfenis van Pilatus
Bert Altena
Recensie door
Kortom een pittig boek om te studeren tijdens de tweede coronagolf en daarna mogelijk geschikt voor gevorderde deelnemers aan een leerhuis.
- Een sterke vrouw
Cor Sinnema
Recensie door

Bart Gijsbertsen

Bart Gijsbertsen heeft inmiddels 4 van zijn boeken bij ons uitgegeven en is hiermee onze best-selling auteur. 

ontvang onze nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van onze nieuwe joods-christelijke boeken