De website van Uitgeverij van Warven is met zorg samengesteld. Ten aanzien van het raadplegen van de site wordt uitdrukkelijk vermeld dat aan de informatie op deze site geen rechten kunnen worden ontleend. Ook garanderen we niet dat de informatie ten allen tijde volledig en actueel is.

De inhoud van de site wordt met de nodige regelmaat veranderd. Uitgeverij van Warven is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bezoekers van de website en/of derden lijden als gevolg van de op de site verstrekte informatie.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij van Warven worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Alle gegevens die u op deze website invult en overige berichten die u aan Uitgeverij van Warven stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij Uitgeverij van Warven daartoe op grond van de wet of een overheidsbevel verplicht is.