Meerdere recensie’s van : Leven met de Stem

Lees hier de recensie van Theo Kralt
Lees hier de recensie van Klaas van de Kamp
Lees hier de recensie van Drs. J. Wilts

Van zilveren sporen cover

Meerdere recensie’s van : van zilveren sporen

Van zilveren sporen coverLees hier de recensie van G.A. van der Spek-Begemann
Lees hier de recensie van Kayleigh Kingma
Lees hier de recensie uit het FrieschDagblad
Lees hier de recensie van W.H.J van Stiphout
Lees hier de recensie van Jan Gerrit Zomer

tao te tjing, voor kinderen en andere volwasenen

Recensie : Tao Te Tjing

tao te tjing, voor kinderen en andere volwasenen

Tao Te Tjing : voor kinderen en andere volwassenen : het boek over vrede en vreugde

Roeland Schweitzer: tekst en Tao ; George Burggraaff: fotografie.

Hoe maak je de teksten van een eeuwenoud Chinees wijsheidsboek eigentijds en dan ook nog geschikt voor
kinderen? Dit mooi vormgegeven boek laat zien dat het mogelijk is. De auteur geeft aan dat hij lang heeft
gewerkt aan deze ‘Kinder-Tao’. Verder is hij kunstenaar en coach en werkte hij nauw samen met een
landschapsfotograaf. De paginagrote natuurfoto’s en de bijbehorende teksten zijn speels en passen
helemaal bij dit boek ‘over vrede en vreugde’. Het is volgens de samenstellers niet belangrijk in welke
volgorde de 81 teksten worden gelezen, wel is het de bedoeling dat de jonge lezer zich afvraagt welke
gevoelens er ontstaan door een tekst en de bijbehorende illustratie en welke boodschap dit uiteindelijk zou
kunnen zijn. Op de website www.tekensvanleven.nl staat wat achtergrondinformatie en vragen. Toch is de
inhoud van de vertaalde teksten niet eenvoudig en is het lastig te bepalen voor welke leeftijdscategorie dit
originele boek geschikt is. Daarom is het fijn om dit boek ook te gebruiken in samenspraak met o.a.
leeftijdgenoten, ouders en leerkrachten. Vanaf ca. 9 t/m 14 jaar.

Recensent: A.C. Polkerman

voelen dat het klopt titel

Recensie : Voelen dat het klopt

voelen dat het klopt titel

Het leven verloopt in een golfbeweging. Het ene moment gaat het van een leien dakje, het andere moment zit het echt, maar dan ook ècht tegen. Mayke Peters heeft waarschijnlijk niet kunnen vermoeden hoe actueel dit boek momenteel is. En hoe actueel het altijd zal blijven. Het iets meer dan 140 bladzijden tellende werk is zo geschreven dat iedere zin veel wijsheid bevat en inzicht kan geven. Nergens wordt er een woord te veel gebruikt. Peters belicht verschillende denkbeelden van de groten der aarde en combineert dit met haar eigen zoektocht naar de zin van het leven. Dit levert een schat aan informatie op over manieren om je levensmissie te verwezenlijken.

Voelen dat het klopt heeft als ondertitel luisteren naar de onderstroom. De onderstroom is de stem van je ziel, de universele dimensie in jezelf. Maar wat is de ziel en kan deze ziel reïncarneren? Deze zoektocht wordt weergegeven door bekrachtigingen van onder meer Pim van Lommel (de cardioloog die meer dan 30 jaar onderzoek deed naar Bijna-doodervaringen -BDE-), Eben Alexander (neurochirurg die zijn eigen BDE weergeeft), Raymond Moody (psychiater en filosoof en bekend van zijn boeken over leven na de dood) en Elisabeth Kübler-Ross (psychiater en bekend om haar pionierswerk rond stervenden). Diverse onderbouwingen van theorieën worden kort weergegeven. Ook de kwantumfysica, waar de begrippen tijd en ruimte een geheel andere lading hebben, krijgt aandacht in het kader van de ziel en haar mogelijke reïncarnatie. Door de bespiegelingen en vragen is er ruimte voor het vormen van een eigen inzicht, die niet uit het verstand, maar veeleer vanuit de intuïtie zal opwellen.

‘Veel natuurlijke processen spelen zich af in cycli, waarom zouden mensenlevens zich dan niet circulair afspelen of: waarom zou de ziel dan niet reïncarneren?
Kan levenskracht ook een energie zijn die nooit verloren gaat, maar zich kan inzetten in andere energie, dus nieuw leven?’

De intentie van dit schrijven is om vanuit een ander perspectief te leren kijken, zodat er meer ruimte komt voor verdieping en spirituele groei. Peters laat je kennismaken met het gedachtegoed van Jung, Edgar Cayce, Hermetische wijsheid, non-dualiteit en veel andere theorieën en visies. Cursiefgedrukt staan haar eigen mijmeringen en ervaringen. Ze blijft overal integer, is nergens resoluut en geeft sublieme omschrijvingen en definities waardoor dit werk voor velen toegankelijk is geworden. Fijne, geruststellende woorden en veel stof tot nadenken samen met een prachtige literatuurlijst maken het een fascinerend geheel.

Recensent: Marjan van Druenen

het boek hermus cover_groot

Recensie : Het boek hermus

het boek hermus cover_grootHet Boek Hermus : de code van Judas Iskarioth / Adriaan Noordergraaf.

Mirjam Hermus, studente theologie in Groningen, raakt verstrikt in het turbulente studentenleven van drank en drugs. Berooid wil ze terug naar het ouderlijk huis. Als ze tijdens een onweer even pauzeert, vlak bij een kerk, wordt ze per ongeluk gefotografeerd doch op de foto is ze niet te zien. Ze blijkt geteleporteerd te zijn naar het jaar 30 n.chr. in de buurt van Jericho. In een tijdspanne van amper vijf dagen leert ze de meest prominente bijbelfiguren kennen uit die periode, doch in een rol die voor haar onbekend was, lees: totaal controversieel, maar plausibel. Judas, voluit Iskarioth (vandaar de ondertitel), Maria Magdalena, de blinde Bartimeüs, als leden van een bende revolutionairen, onder leiding van (zou een spoiler zijn). De opstand tegen Rome wordt minutieus gepland, doch welke taak is Mirjam toebedeeld? Wie is de stem? Wat is haar missie? In haar thuisland is de religieuze hysterie losgebarsten en gebeuren wonderbaarlijke genezingen.
Na vijf dagen is Mirjam terug in het heden doch niet zonder problemen. Een ‘religieuze’ pageturner in een choquerende, maar ‘mogelijke’ context. Een religieuze thriller die tegen heilige huisjes zal beuken, maar anderen zal doen nadenken. Controversieel doch boeiend. Wordt vervolgd.

Recensent: Marc De Pril

Recensie : In het licht van de schaduw – Minny Potze

“Miny Potze levert met haar boek een waardevolle bijdrage aan een nieuw, inspirerend beeld van de ouderdom. Ze laat zien wat oud worden aantrekkelijk maakt, en biedt daarmee een alternatief voor de dominante verhalen die in onze cultuur over de ouderdom verteld worden. […] Aan het eind van haar ontdekkingstocht schrijft ze hoe ze samen met vriendinnen al haar diploma’s gaat verbranden. ‘Ik heb geen diploma’s meer nodig, ik hoef mezelf niet meer te bewijzen en dat voelt rustig. Boven de zeventig ben Je blijkbaar nog lang niet klaar met leven. ‘Ik vind mijn leven nog verre van voltooid’, ‘Iedere dag doen zich weer momenten voor waaruit ontwikkelpun¬ten naar voren komen

de draag vliegt hoog aan de hemel cover_klein

Recensie : De draak vliegt hoog aan de hemel

 

De draak vliegt hoog aan de hemel : de I Tjing voor onderweg / Advait van Hulzen

De I Tjing, ofwel het ‘Boek der Veranderingen’ is een klassieke tekst uit het oude China. Ook vandaag nog wordt het boek veelvuldig gebruikt als orakelboek of boek met wijsheden. Je kunt vragen stellen aan de I Tjing en het antwoord komt naar je toe in de vorm van een Oordeel en een Beeld. Het gebruik van de I Tjing is vrij eenvoudig, maar de duiding van het antwoord, de symboliek van de eeuwenoude beelden en de betekenis van de veranderende lijnen, daarvoor is wel wat verdieping nodig. Van Hulzen noemt zijn werk ‘I Tjing voor onderweg’, met korte duidingen en veel ruimte voor eigen reflectie. Daar onderscheidt deze versie zich van andere vertalingen, de oerbeelden zijn een interessante toevoeging. Voor beginnende I Tjing gebruikers is deze versie minder geschikt, omdat de uitleg over hoe te gebruiken wat summier is.

Recensent: Drs. C.G.M. van Gorp

o hemel zei de krokodil cover_klein

Recensie : O hemel zei de krokodil

O hemel, zei de krokodil : 52 dierenverhalen voor jong en oud om zoiets als God ter sprake te brengen.
Auteur: Wim Jansen ; met illustraties van Hans Jansen.

In 52 korte antropomorfe dierenverhaaltjes komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. Zoals het gesprek tussen de ezel Grauwtje en paard Volbloed, over volgzaamheid en nederigheid; in het gesprek tussen de wolf en Broeder Franciscus over bidden; het gesprek tussen haantje Habakuk en God, over de verwachting van het leven waarin altijd onrecht zal zijn. Heel terloops of soms juist heel subtiel komen grote zaken over de wereld waarin wij leven en waarin wij geloven om de hoek kijken. De meest uiteenlopende dieren voeren het woord en getuigen van een diep en wijs inzicht. Is er eigenlijk wel een hoger wezen, een God die alles gemaakt heeft, ook zichzelf? En is dat dan een hij of een zij? Voor de nieuwsgierige lezer is het allemaal in dit dierenboek te lezen. Voor iedereen die aan het zoeken is naar het wezenlijke is dit boek vermakelijk en leerzaam. Het laat de lezers nadenken en stimuleert om de vaste aannames nog eens tegen het licht te houden. De toon is licht en luchtig, met een scheut humor en vermaak en voorzien van vriendelijke, soms grappige zwart-witillustraties. Voor een ruime christelijke doelgroep, zowel voor volwassenen als jongeren vanaf ca. 15 jaar.

Recensent: J.W. Hakvoort

Recensie : Dag lief zusje

Dag lief zusje Wat hebben de grote wijsheidtradities uit onder andere het boeddhisme en Jodendom gezegd over het bewustzijn? En bestaat er een hogere vorm van bewustzijn? De auteur verbindt haar kennis over dit onderwerp aan het persoonlijke afscheid van haar zus die door Alzheimer steeds meer haar persoonlijk bewustzijn verloor.
Uit Volzin april 2019

Recensie : Het Lef om op te staan

Het lef om op te staan Schuld, schaamte en een benepen kijk op het leven zouden zijn gebaseerd op de Bijbel, maar volgens Van de Glind klopt dit niet. In zijn boek schetst hij hoe de Bijbel kan inspireren tot voluit en zinvol leven, en hoe dat streven verwrongen kan raken met persoonlijke en maatschappelijke ellende tot gevolg.                                                                                                 Uit Volzin april 2019