Meerdere recensie’s – De erfenis van Pilatus

Klik hier voor de recensie van Roeland Dobbelaer

Klik hier voor de recensie van Cor Sinnema

 

Meerdere recensie’s – Maar de liefde blijft

Klik hier voor de recensie uit dagblad Tubantia

Klik hier voor de recensie van Evert van der Veen

 

Meerdere recensie’s – Brandend verlangen

Klik hier voor de recensie van Taede A. Smedes

Klik hier voor de recensie van Evert van der Veen

 

als de bloesem valt cover_klein

Meerdere recensie’s – Als de bloesem valt

Klik hier voor de recensie van J.E Meinertsma

Klik hier voor de recensie van Evert van der Veen

 

Merakels- Jacques Caron

Recensie : Merakels

Wonderlijke verhalen uit het dagelijkse leven van een mysticus

Droomconsulent en hypnotherapeut Jacques Caron heeft een goede, misschien wel een bevoorrechte basis voor zijn merakelse ervaringen. Opgegroeid in een christelijk gezin met Bijbelse verhalen voelde hij op zijn veertiende al een ‘persoonlijke relatie met het goddelijke’. Wonderlijk snel deed hij inzichten en ervaringen op die hoger en dieper gingen dan religie hem leerde. Later ontmoette hij in de vader van zijn Indische vriendin zijn eerste leermeester op het spirituele vlak. Urenlange gesprekken volgden, over filosofie, religie, mystiek, geesten, en veel meer. Uiteindelijk bracht een vastenweek in een grot hem inzichten die fundamenteel waren voor een nieuwe koers in zijn leven. Hij ervaarde onder meer de ‘dark night of the soul’, een spirituele crisis in de reis naar de vereniging met het goddelijke, en ontwikkelde een relatie met het onbewuste. Dat hij ook zijn licht opstak bij ‘leermeester’ Carl Jung wordt duidelijk als je zijn boek leest.

Synchroniciteit
Is het synchroniciteit of niet? Op de ochtend waarop ik het boek Merakels van Jacques Caron opensla, vind ik een grote witte veer. In zijn boek wordt een veer omschreven als ‘een geschenk uit de hemel’, symbolen van hogere gedachten en spirituele groei. Veren op je pad, zegt Caron, betekent dat je op een hoger spiritueel pad bent beland, of dat er een beschermengel bij je is.

Een duale octahedron
Caron schrijft overvloedig over wonderlijke ‘incubatie’-dromen, die hij zelf ‘aanvraagt’ voor het slapengaan. Tijdens afdalingen in meditaties krijgt hij vreemde beelden en ingevingen, visioenen, fantasieën en trances als poorten naar het onbewuste. Het zijn soms onvoorstelbare dromen, zeker wanneer hij beelden ziet van een ‘lingam in een yoni’ (vereniging van mannelijke en vrouwelijke energie) of van een ‘duale octahedron’ (de vereniging van hemel en aarde). De auteur put uit uiteenlopende bronnen, van het hindoeïsme tot Carl Jung (synchroniciteit, unio mystica, individuatie), van Joseph Campbell tot de Ziggurat (de bovenpersoonlijke reis) en van zielsgesprekken tot beschermengeltjes.

Je droomt wie je bent
Die vele bronnen staan ongetwijfeld aan de basis van zijn bijzondere dromen, ingevingen en visioenen. Iemand die zich daar niet of nauwelijks mee bezighoudt, zal dit soort ervaringen waarschijnlijk zelden (bewust) opdoen, want kort door de bocht gezegd, je droomt wie je bent. Zijn vele ervaringen bieden Caron in ieder geval ‘zin in ons schijnbaar zinloze leven’. Hij noemt ze in Merakels ‘een inkijkje in het leven vanuit een ruimer bewustzijn’, en zegt te leven ‘in verbondenheid met het mysterie’.

‘Mystic call’
Wat kan Merakels de ‘gewone man of vrouw’ bieden? Lang niet iedereen verkeert regelmatig in bewustzijnstoestanden als die van Caron. De een wordt geboren met een ruimer bewustzijn, de ander ontwikkelt dat of overkomt het spontaan. ‘Wonderlijke zaken gebeuren iedereen, maar niet iedereen herkent ze’, schrijft hij in de inleiding. ‘Lastig alleen dat ze vaak symbolisch zijn en vertaling nodig hebben.’ Om Carons merakels ook te ervaren moet je toch wel een behoorlijk gevulde spirituele rugzak hebben. Hoe hoor je anders zo luid de ‘mystic call’ die de mysticus in je wakker roept?

Symboliek
Toch kan je spiritueel groeien, dat maakt dit boek wel duidelijk, maar dan dien je vooral bewust met je leven om te gaan. Caron schrijft in de inleiding over een vriendin die zwaarmoedig in het bos loopt. Ze vindt een leeggelopen, hartvormige ballon aan een touwtje. Ze gaat er niet aan voorbij en beseft de symboliek: ‘ik sleep mijn leeggelopen hart achter me aan’. Volgens Caron onderstreept dit haar situatie en ziet zij plotseling helder in hoe die is, om vervolgens een heldere keuze te kunnen maken.

Lantaarns die je bijlichten
Het boek blijft merakels, want sommige verhalen lijken wel van heel ver weg of erg diep uit het onbewuste te komen. Het zijn dan ook verhalen van een mysticus. Ze bevestigen wel de gedachte dat er meer is tussen hemel en aarde en dat we daar soms – de een meer dan de ander – een glimp van mogen ontvangen in onze dromen. ‘Om je eigen schatten te ontdekken. Ze zijn er daar voor jou. Ze liggen op je te wachten.’ Als ‘lantaarns die je bijlichten op je pad’. Je moet er wel voor openstaan, het toeval toelaten, niet aan je ingevingen, dromen of visioenen voorbijgaan, ze binnenlaten komen. Ook als je niet droomt, maar ‘gewoon’ in het bos wandelt.

Recensent: Paul Delfgaauw

Recensie : Grenzen in meervoud

Grenzen in meervoud : de dynamiek van verhaaldomeinen 

Met een zekere onbevangenheid nadenken over de eigen levens- en wereldvisie roept allerlei vragen op. Hoe sta ik echt in de wereld? Wie of wat vertrouw ik wezenlijk? Wat hoop ik? Waar houd ik van? Waarin wordt dit zichtbaar? Stilstaan bij dit soort vragen brengt ons tot het verkennen van iets dat we misschien eerst een grens noemen, maar dat ook een verbindingsweg kan gaan vormen met een andere overkant en een plek voor het ontwikkelen van diepere inzichten. Er zijn in levensverhalen verschillende soorten verhaaldomeinen te onderscheiden. De auteur is emeritus-hoogleraar praktische theologie aan de Universiteit van Tilburg. Dit essay biedt overzichtelijk gestructureerde inzichten in en meerdere soorten handreikingen voor het – al dan niet in samenspraak met anderen – verkennen van en bewustheid verkrijgen in het persoonlijke levensbeschouwelijke verhaal. Bijvoorbeeld om ingangen voor beweging te vinden in een gestagneerd eigen levensverhaal.

Recensent: F.M. Boon

Recensie : De veelkleurige rok

De veelkleurige rok

De auteur is een volgeling van Friedrich Weinreb (1910-1988). Wie het boek ‘De Bijbel als schepping’ van Weinreb kent, vindt in dit boek weinig nieuws. Voor wie dat niet kent, mag in wat De Bruin (1949) schrijft een nieuwe kijk op de uitleg van de Bijbel ervaren. De mens komt bij geboorte uit het leven bij God, een leven van liefde. Eenmaal op de aarde ziet hij dat het door de wetenschap met de mens en natuur fout gaat. Hij ervaart dat dit leven een illusie is, waar de veelheid verdeeldheid met zich mee brengt. Het gaat niet om de letterlijke tekst van de Bijbel maar om wat verborgen is. Het Hebreeuws, waar elk letter een getal heeft en een betekenis openbaart waar het werkelijk omgaat: een terugkeer naar de een, het leven in een dimensie waar de liefde van God in alles en allen is. Het boek zal voor velen een eyeopener zijn. Het zet aan het denken over eigen geloof en geeft bovenal liefde, leven en vrede in dit vaak angstige bestaan. Een boek dat in geen enkele christelijke bibliotheek mag ontbreken.

Recensent: Ds. Jenno Sijtsma

Recensie : Het gif en de zon

Het gif en de zon

Sinds zijn overlijden op 36-jarige leeftijd in 1791 werd er gespeculeerd over een mogelijk niet natuurlijke dood van de excellerende componist Wolfgang Amadeus Mozart. Er deden verschillende theorieën de ronde over de aanleiding tot een niet natuurlijke dood. De belangrijkste aanleiding zou zijn opera ‘Die Zauberflöte’ zijn geweest. Mozart was vrijmetselaar. Hij leefde in een tijd van verlichting en juist in deze tijd woedde er een strijd tussen de wereldlijke macht en de kerk van Rome. Er zijn bronnen die beweren dat Mozart in zijn opera maçonnieke ‘geheimen’ had prijsgegeven en daarom vergiftigd werd. Maar in die tijd werd bij de Jezuïetenorde een moord ook toegestaan als er sprake was van laster of belediging van het geloof of de clerus. ‘Die Zauberflöte’ werd door de kerk op de Index van verboden werken geplaatst vanwege vermeende zonne-aanbidding. Auteur en docent Henk Schoonhoven (1942) gaat uitvoerig in op deze complottheorieën. Zijn verkenningen bieden een boeiend beeld over de tijd van Mozart en de opera ‘Die Zauberflöte’. Een uitgave die zowel voor maçons als niet-vrijmetselaars interessant is. Met afbeeldingen in zwart-wit en bronnenoverzicht.

Recensent: E. Mutter

Meerdere recensie’s – Nicodemus

Klik hier voor de recensie van biblion

Klik hier voor de recensie van J.A. van der Velden.

Klik hier voor de recensie van platform appel kerk en israel

Recensie – Nergens, niets en niemand

Nergens, niets en niemand / Douwe Halbesma

Het mentale leven van de mens is het geheel van breinvermogens en breinfuncties zoals denken, geheugen, begrijpen en analyseren. Mentale bevindingen zijn universeel; wie lacht of huilt wordt door iedereen begrepen. Mentale problemen hoeven niet, zoals praktische problemen, te worden aangepakt maar moeten onder ogen worden gezien. Mensen hebben het recht om gelukkig en vrij te zijn en dat zonder angst en gebrek. Er is geen mooier mens dan een vrij functionerend mens. Deze theorie wordt aan de hand van veelvoorkomende maatschappelijke en persoonlijke situaties nader verklaard en uitgewerkt. Voor geïnteresseerden in de menselijke geest geeft dit boek herkenbare beelden en inzichten die kunnen leiden tot een andere kijk op jezelf en op de maatschappij.

Recensent: Drs. P.C.B. de Jager