De hoogste yoga verschenen

Enkele weken later dan gepland, maar dan toch: de Hoogste Yoga van Swami Venkatesananda. Volgens dr. Mehdi Jiwa spiritueel gezien een zeer belangrijk boek. En ook Śrī Swami Śivananda steekt de loftrompet. Hij zegt het volgende over dit werk: “Yoga Vāsiṣṭha is het het kroonjuweel van alle werken over Vedanta. De studie van dit boek tilt de mens op tot de verheven hoogten van hemelse pracht en gelukzaligheid. Het is een overvloed aan wijsheid. Aan diegenen die dit boek met grote interesse en eenpuntigheid van geest bestuderen kan zelfrealisatie niet ontgaan.”

 

Lezingen Cees den Heyer

Dr. Den Heyer heeft ons laten weten dat hij beschikbaar is voor het houden van lezingen over het boek ‘Jezus, een mensenleven’ en over tal van thema’s die hij in het boek behandelt.

In Memoriam Aalt van de Glind

Aalt van de Glind was nog per e-mail in overleg met de uitgever over de hem toegezegde herdruk van zijn boek ‘God… met 95 andere woorden’, toen hij op de vroege zaterdagochtend van 3 februari op 69-jarige leeftijd overleed. Met zijn heengaan verliezen Aalts vrouw, dochters, kleinkinderen (van wie de zevende op komst is), buren – en veel – vrienden een diep gelovig en veelzijdig metgezel.

‘Pelgrim’ noemde hij zichzelf, zeker na het volbrengen van zijn solitaire tocht naar Santiago de Compostela volkomen terecht. Na zijn herseninfarct in 2009 voegde hij er het woordje ‘manke’ aan toe. ‘Het geheim van ggoOdh & Mensen’, het boek dat Aalt van de Glind in 2014 het levenslicht deed aanschouwen, droeg de ondertitel: ’in 95 stellingen van een manke pelgrim’. Zijn onvoltooide revalidatieproces beschreef de nu bij zijn Schepper vertoevende schrijver in 2016, ook weer met het bijvoeglijk naamwoord ‘manke’ in de ondertitel.

Aalt schreef veel. Over zijn geloof, zijn gevoel, zijn bewondering voor andere denkers en doeners op het menselijk erf: Albert Schweitzer, Blaise Pascal, Titus Brandsma, om een paar grootheden te noemen. Daarbij liet Aalt zich tevens inspireren door ontmoetingen op Iona en Taizé en door pelgrims uit andere wereldbeschouwingen dan alleen het christendom. Zodoende las deze op de Veluwe geboren ex-ontwikkelingswerker (Peru), -godsdienstleraar, -wethouder (Apeldoorn) en provinciebestuurder (Gelderland) veel, luisterde vol aandacht naar iedere gesprekspartner en hij was velen tot steun. Tot het einde toe. Veel waarde hecht ik als oud-buurman van Aalt aan het negende (van de 95) hoofdstukje uit zijn allerlaatste boek. Daarin vertelt Aalt over zijn opoe (oma) die hem ooit wees op het grote wonder van het kleine meibloempje: “Dat kunnen zelfs geleerden niet eens maken”, was de wijze levensles aan haar – nu met hem herenigde – kleinzoon. “Tegenwoordig lijkt GOD steeds meer op oma in de tuin”, is de slotzin van het daarop volgende hoofdstukje. Dat is de mijne dan ook tegelijk. Ik mis Aalt nu al.

Deze recensie van de hand van Peter van der Ros verscheen in het magazine ‘Kerk in de stad’

 

Recensie ‘Jezus, een mensenleven’

In de veertig dagen die voorafgaan aan Pasen bezint de kerk zich op het lijden van Jezus en zoekt ze de verbinding met het lijden van zoveel mensen vandaag. Telkens weer stuit ze daarbij op de grote vraag wie Jezus is; dit kind, over wie bij zijn geboorte zulke grote woorden zijn uitgesproken en die zich  nu gevangen laat nemen, bespotten en kruisigen. Wie is hij? Bij zijn doop klinkt uit de hemel een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

Op een zeker moment stelt Jezus die vraag aan zijn leerlingen. En als hun woordvoerder spreekt Petrus vervolgens de geladen woorden uit: u bent de messias, de Zoon van de levende God. Enkele eeuwen spreekt de kerk op één van haar concilies (Chalcedon, 451) uit, dat Jezus waarachtig God en waarachtig mens is. Daarmee probeert de kerk boven diepe verstaanskloven en grote tegenstellingen uit te komen, maar de formulering van de zg. tweenaturenleer van Christus is sindsdien een struikelblok voor het verstand en voor menigeen ook een blokkade voor het geloof.

Nu, meer dan vijftien eeuwen na de concilie-uitspraak ligt de vraag wie Jezus is nog steeds open, terwijl de kerk bepaald niet stil gezeten heeft in haar bezinning. Daarvan getuigt op indrukwekkende wijze Dr. Cees den Heyer in zijn pas verschenen boek ‘Jezus, een mensenleven. Een geschiedenis van een mens onder de mensen’. Den Heyer maakt de lezer deelgenoot van een lang leven bezig zijn met de Bijbel en dan vooral het Nieuwe Testament, toegespitst op de vraag wie Jezus is. Hij gaat daarin zorgvuldig en uitvoerig aan het werk. In 43 hoofdstukken laat hij zien tot welke inzichten de nieuwtestamentische wetenschap tot nu toe gekomen is.

Wat is theologie een boeiende wetenschap! Overal staat Jezus centraal. Maar wat lopen de inzichten uiteen. Alles staat of valt met de vraag welk gezag de Bijbel heeft. Iedereen weet dat de Bijbel niet uit de lucht is komen vallen, maar een ontstaansgeschiedenis heeft en zo ook bestudeerd mag worden. In verhalen lopen feit en fictie door elkaar heen. De Bijbel biedt geen historisch correcte informatie, maar wil opwekken tot geloof. Het is een geloofsboek. Wie enigszins thuis is in de kerk, kan zich herinneren dat Den Heyer ruim twintig jaar geleden een spraakmakend boek schreef over de verzoening, waarin hij afstand nam van de klassieke verzoeningsleer, die stelt dat het lijden en sterven van Jezus gezien  moet worden als een offer, dat gebracht moest worden om God en mens met elkaar te verzoenen.

In zijn nieuwste boek schrijft hij afscheid genomen te hebben van het klassieke christologische dogma. Voor hem was Jezus een mens van vlees en bloed, een mens onder de mensen. Bij de bestudering van zijn boek zweefde mij steeds de opmerking van rabbijnen voor de geest, dat elk Bijbelwoord 70 uitleggingen toelaat en dat straks, als de messias komt hij ons zal vertellen wat de juiste is. Ik wens dit boek in handen van theologiestudenten, predikanten, kerkelijk werkers en geïnteresseerde gemeenteleden.

De recensie verscheen als redactioneel in het ‘Ouderlingenblad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw.

 

Boekpresentatie ‘Waanzinnige wijsheid’

Het boek ‘Waanzinnige wijsheid’ werd gepresenteerd op zaterdag 10 juni 2017 in de St.Benedictusabdij de Achelse Kluis gelegen op de Belgisch/Nederlandse grens nabij Valkenswaard. Met grote aandacht luisterden de vele belangstellenden naar het persoonlijke verhaal van de schrijfster en de inspirerende achtergrondinformatie van de uitgever. Het heerlijke kopje koffie met gebak en de zon op de binnenplaats van de abdij maakten de sfeer compleet.

 

 

“Droomschool” verschenen

Vandaag – donderdag 13 juli – verscheen het boek “De droomschool in een droomstad” van dr. Mehdi Jiwa. Het zal nog wel een aantal werkdagen duren voor het in de winkel verkrijgbaar is. Het Centraal Boekhuis – wat een geweldig hulpvaardige mensen op de Compact-afdeling voor kleine uitgeverijen- heeft altijd wel een aantal dagen nodig om de boeken “in te klaren”.

Mini-symposium 613 Mitzwot

Op woensdag 10 mei vond in de Levensbron in Kampen een Mini-symposium plaats ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘613 Mitzwot: de ge- en verboden van het Jodendom’ van auteur Elco M. Aronstein.

Sprekers:
– Mischa Schrijver
is voorganger is van de Synagoge van de Liberaal Joodse Synagoge in Dieren, Gelderland. Hij sprak over het thema van het symposium van vandaag ‘De 613 Joodse ge- en verboden en hun zingeving’.
– Elco M. Aronstein
ging in op de vraag welke betekenis de ge- en verboden van het Jodendom voor zijn eigen leven hebben.
– Uitgever Rinus van Warven
sprak over zijn visie op de betekenis van het joodse gebod voor de hedendaagse zoekende mens.

19 April: Levens in Steen

Op 19 april vond de officiële presentatie plaats van het boekje ‘Levens in steen’. Negentien bekende personen werden aan de hand van gedenkstenen in Kampen geportretteerd.

De bijzondere levens die horen bij de namen op de steentjes, geven glans aan deze markante stad, achter iedere naam schuilt een verhaal. In ‘Levens in steen, de gevlijden van het Koeplein’ staan deze verhalen verzameld. Het zijn korte portretten die door de jaren heen zijn opgetekend door de leden van de Kamper Persclub omdat ze van mening waren dat de gevlijden van het Koeplein ze verdienen.

Meditatieritueel in Afgebroken Takken

Half maart kwam het boek “Afgebroken takken” uit, een boek van Paula Stuurman. Zij is theoloog en pastor en ook opgeleid als letterkundige, kunstzinnig counselor en Jungiaans therapeut. Ze werkt als zelfstandig gevestigd geestelijk verzorger en counselor.

In “Afgebroken takken” blijven ervaring, spiritualiteit en vormgeving dicht bij elkaar. Het is een boek met praktisch theologische overwegingen. De auteur biedt een meditatie-ritueel als liturgie voor Goede Vrijdag, in de Paascyclus. Kunnen we bukken om de afgebroken stukken van onze menselijke verwachtingen aan te zien, op te nemen en samen te brengen: God, hoe verder?

 

Ongedaante: een poging om het leven te begrijpen

“In existentiële zin zijn en blijven wij holenbewoners. En dat heeft zijn charmes. Waarvan de tragiek in ons levensconcert mag worden opgenomen.”

Dat is misschien wel de kern van het boek Ongedaante. In dit boek onderzoekt schrijver Jaap Lont of hij een poging kan doen om iets van het leven te begrijpen. Eén ding is hem in ieder geval zeker: ups en downs horen erbij. De psychosofie legt de nadruk op de eigen zwaktes als op de innerlijke zelfgenezende kracht.

Ook “Ongedaante” is te verkrijgen via deze website (klik hier)