De ware Willibrord – Dirk Otten

Willibrord gaat in de vroege schriftelijke bronnen schuil achter wonderverhalen, idealiseringen en stichtelijke verzinsels. De bronnen vertellen van een Willibrord die met zo veel gezag predikte, dat de Friezen zich snel en massaal tot het Christendom bekeerden. Men gaf Willibrord fraaie titels: ‘Aartsbisschop der Friezen’, ‘Apostel van Friesland’ en ‘Aartsbisschop van Utrecht.’

De vrijheid van mijn vader – Ton Roumen

Dit boek vertelt het oorlogsverhaal van mijn vader, zijn zussen en broers en hun zoektocht naar vrijheid. Het is een markante familiegeschiedenis die de oorlog in ons land vanuit de ogen en de beleving van een diepgelovige katholieke familie belicht en hun worstelingen en pijn laat zien.

als de bloesem valt cover_klein

Als de bloesem valt… – Liesbeth de Vos

Als de bloesem valt laat zien hoe een onbesproken verleden z’n invloed uitoefent op meerdere generaties en laat zien hoe het tij gekeerd kan worden.

een naam die ik altijd moest spellen

Een naam die ik altijd moest spellen – Els Wenink-Treiture

Hij, Jacques Treiture, ontvlucht het katholieke Frankrijk van begin 1700. Zij, Els, de auteur van dit boek gaat hem achterna.

Hanzestad Oldenzaal – Gerard Seyger

Auteur dr. Gerard Seyger beschrijft in “Hanzestad Oldenzaal” de Middeleeuwse wordingsgeschiedenis van de stad.

Levens in steen – SSKK

De Kamper Persclub eert sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw markante stadgenoten door steentjes met naam en enige spitsvondigheid te vlijen in de bestrating van het Koeplein bij de Nieuwe Toren.