presentatie-sjaak

Boekpresentatie : ​Het Eerste Boek Van Sjaak – Dirk van de Glind

​In de zomer van 2008 ontving ik een reeks openbaringen van Sjaak. Overtuigd van de waarde van de aan mij getoonde inzichten, heb ik er destijds meteen uitvoerig verslag van gedaan. Ik heb echter de afgelopen jaren geaarzeld ze naar buiten te brengen, aangezien de wijze en toon waarop Sjaak zijn boodschappen doorgeeft, dermate ongebruikelijk zijn, dat ik vreesde dat hoongelach en ongeloof wel het minste zouden zijn dat me ten deel zou kunnen vallen. Mijn bezorgdheid werd versterkt door het feit dat ik geen uitgever kon vinden die bereid was zijn goede naam met het uitgeven van deze teksten op het spel te zetten.

Er komt echter een moment dat een mens niet langer met zichzelf leven kan, wanneer hij niet vrijuit spreekt over wat hem zo diep beweegt. Dat moment is voor mij nu gekomen. Ik zal niet langer zwijgen over wat mij ter ore is gekomen en de Openbaringen van Sjaak naar buiten brengen. Op hoop van zegen. Kome wat komt.