Boekpresentatie : Leven met de stem

Leven met de stem

Bart Gijsbertsen
Jan Willem Kirpestein

Het begon op een warme zomerse zondagavond na afloop van een kerkdienst: twee dominees, van wie de één had gepreekt en de ander had geluisterd. Op de stoep van het kerkgebouw praatten ze nog wat na. Ze hadden elkaar nog nooit eerder ontmoet. Even elkaar de hand schudden. Er werden nog wat woorden uitgewisseld over de preek. ‘Zien en zien is twee, of drie’. Je kunt simpel ‘kijken’; je kunt ‘onderzoekend en theoretiserend kijken’; en je kunt ook ‘een gewaarwording hebben van iets dat zich aan het blote oog onttrekt’.

Deze korte kennismaking legde de kiem voor vele dialogen en avonturen die zo’n twintig jaar later zouden volgen. De persoonlijke levensverhalen van beide dominees zouden elkaar gaan verrijken op een manier die zij op die zondagavond onmogelijk konden bevroeden.

Nog eens twintig jaar later kijken beiden terug. Achter hun gezamenlijke dialogen en avonturen onderkennen ze nog een ander verhaal; het allesbepalende verhaal van ieder persoonlijk. Dat is het verhaal dat niet zo gauw verteld wordt. Dan gaat het over een innerlijke dialoog: Leven met de Stem. Toch beseften beiden dat juist ook dit verhaal gehoord wil worden; over ‘dat wat zich aan het blote oog onttrekt’.

Boekpresentatie

We nodigen u van harte uit voor de presentatie van en een ontmoeting rond Leven met de Stem. Deze vindt plaats op zondagmiddag 5 april 2020 van 15.00-16.30 uur. Vanaf 14.30 uur staat de koffie voor u klaar. U bent welkom in de Theodora-kapel te Zwolle.

In verband met de catering vernemen we graag of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen. Nadere informatie en aanmelden via b.gijsbertsen@planet.nl of janwillemkirpesteijn@gmail.com.

(Visited 1 times, 1 visits today)