André Piederiet

André Piederiet is geboren in Delft op 3 september 1927. Zijn vader werd als beroepsmilitair regelmatig overgeplaatst, waardoor het gezin drie weken later al verhuisde naar Nijmegen. De volgende en laatste overplaatsing was in april 1934, toen zijn vader werd verbonden aan de S.R.O.I. (School voor Reserve-Officieren der Infanterie) in Kampen en het gezin daar een huis betrok aan de 3 e Ebbingestraat.

De 6-jarige André kwam als leerling op de openbare lagere Muntschool en bezocht daarna het Gemeentelijk Lyceum, waar hij het diploma vijfjarige H.B.S.-B behaalde. Na zijn militaire diensttijd van 1948-1951 behaalde hij in 1953 in Meppel de lagere onderwijsakte en het Gehrels diploma voor algemeen vormend muziekonderwijs. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school in Ens. In 1955 behaalde hij de hoofdakte en in 1957 werd hij in Kampen onderwijzer aan de nieuwe Avercampschool in de Hanzewijk. In 1962 werd hij hoofd van de Muntschool.

Deze verhuisde in 1965 naar de Flevowijk, waarbij de naam werd veranderd in Dirk van Dijkschool, naar de vroegere Kamper wethouder van onderwijs. In 1986 nam hij afscheid van de Dirk van Dijkschool, toen hij gebruik kon maken van de VUT-regeling.

Van 1954 tot 1974 was hij ook leraar aan de Kamper muziekschool, voor het vak algemeen vormend muziekonderwijs. In 1953 trouwde Pieteriet met Marietje van Elburg, die in Kampen bekend was als kundig pianiste en begeleidster van koren. In Ens waar hij zijn onderwijzersloopbaan begon, werd hun dochter Marianne geboren. In 1957 verhuisden ze weer naar Kampen.

Als natuurliefhebber was André geïnteresseerd in vogels, wat gestimuleerd werd door de rector van het lyceum, dr. C.G.B. ten Kate, een internationaal bekend vogelkundige. Piederiet was van 1943 tot ongeveer 1970 betrokken bij het vogelkundig onderzoek in de Noordoostpolder en Flevoland. Toen in de oorlogsjaren voor de Duitsers gegraven moest worden was hij gedurende het schooljaar 1944-1945 werkzaam op de plantkundige afdeling van de Noordoostpolderwerken, voor het vogelkundig onderzoek. In de jaren 1946-1948 publiceerde hij geregeld artikelen over vogels in het Kamper Nieuwsblad en in 1951 in het Nieuws voor Kampen. Naast zijn belangstelling voor de natuur is hij geïnteresseerd in de geschiedenis en topografie van Kampen en omgeving.

In 1976 verhuisde het gezin naar een oude boerderij aan de Bergweg in IJsselmuiden, die nog gerenoveerd moest worden. Bij onderzoek bleek dat de boerderij had behoord tot het vroegere Groot Balland, dat een voortzetting was van een oud Holtsender goed. De geschiedenis daarvan, die terug gaat tot het begin van de 15 de eeuw, is in deze Kamper Almanak te vinden. Bij het onderzoek naar de geschiedenis van Balland kwam ook het tekenwerk van de Kamper schilder Dirk Boele onder de aandacht. Over Dirk Boele en zijn werk was nog nooit een publicatie verschenen. Onderzoek resulteerde in een tentoonstelling, een dialezing met tekeningen van Boele, en een tweetal artikelen in de Kamper Almanak.

In recente jaren schreef André Piederiet verscheidene artikelen voor het tijdschrift van de Historische Vereniging Jan van Arkel, vooral over gebeurtenissen in de oorlogsjaren.

Alle auteurs bij onze uitgeverij

Publicaties en nieuws

Bent u schrijver?

Een uitgever moet het hebben van auteurs die manuscripten aanleveren. En als het goed is willen auteurs die manuscripten graag aan een uitgever laten lezen. Wie een manuscript wil sturen is daartoe van ganser harte uitgenodigd.

De nieuwste boeken