Prachtige recensie ‘Lieve Mens, Wees wat je Bent!’

‘In de Andes weven indianen al eeuwen lang hun kleding met felle kleuren in allerlei kunstige en symmetrische patronen. Ze zorgen er echter altijd voor dat er een fout in de symmetrie wordt gemaakt omdat perfectie volgens hen is voorbehouden aan de goden’. 

(Door Marjan van Druenen)

Zomaar een citaat uit ‘Lieve Mens, Wees wat je Bent!’ van Dirk van de Glind. ‘Een boek om langzaam te lezen’, zo luidt de ondertitel. En dat is precies wat het is, een boek om per hoofdstuk te lezen en op je in te laten werken. Dit stimuleert tot (zelf-)onderzoek! Van de Glind is docent levensbeschouwing en schrijft over de meest essentiële dingen in het leven. Als een ware filosoof schotelt hij vraagstukken voor die dwingen tot kritisch speurwerk in jezelf. Maar ook tot verwondering. Wordt stil en durf naar binnen te kijken is zijn motto.

Levensvragen, zingeving, identiteit (wie ben ik, wat wil ik?) en niet te veronachtzamen: levenskunst, dàt zijn de gespreksthema’s. Hoe word je werkelijk gelukkig? Hoe ontstaat boosheid en jaloezie, schuld en schaamte? Waar komt het kwaad vandaan? Zomaar wat vragen waar je uren over kunt peinzen en discussiëren. Van de Glind helpt je er bij. Hij neemt je aan de hand en laat mogelijkheden zien. Dit doet hij door heldere zinnen die in alle eenvoud veel wijsheid bevatten. ‘Je bent niet je ego. Je ego is in dienst van jou’. Slechts een paar woorden, maar zo veelzeggend. Geen kant en klare oplossingen, maar overdenkingen.

Realistisch is de auteur beslist. Hij geeft de lezer mee dat bij alles wat hij beweert, eigenlijk ‘volgens mij’ zou moeten staan. Dit wordt halverwege het boek nogmaals herhaald. Gebruikmakend van metaforen en voorbeelden uit zijn eigen leven, zodat het aangenaam leesbaar is. Hier en daar worden Bijbelse teksten toegepast, deze worden voorbeelden uit Het Oude Boek genoemd en zijn allerminst storend voor eventueel niet gelovigen. De tekeningen in het boek zijn in zwart/wit en niet hoogstaand, maar verduidelijken de tekst. Perfectie is tenslotte voorbehouden aan de goden!

Lieve Mens, Wees wat je Bent! Heeft als centraal thema: durf te zijn wie je in essentie bent. Het is een oproep tot authentiek leven. Vooral geschikt voor pubers en jong volwassenen, maar zeker ook volwassenen kunnen hier hun voordeel mee doen. Hmmm, wanneer ben je eigenlijk volwassen? Het zou een goede vraag kunnen zijn voor het vervolg wat al in de maak is: Lieve Mens, Lééf wat je Bent! Hierin zal de ontwikkeling van het ego en het daaruit voortvloeiende verkeerd begrepen eigenbelang worden belicht. Helaas moeten we daar nog even op wachten.

Marjan van Druenen, osirism@ziggo.nl