Jezus, een mensenleven
een geschiedenis van
een mens onder de mensen

Maandag 11 dec. verscheen het boek “Jezus, een mensenleven’ van dr. Cees den Heyer. ‘Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht.

In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij is duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd.

Den Heyer heeft afscheid genomen van klassieke dogma’s. In het persoonlijk nawoord in `Jezus, een mensenleven’ schrijft hij onder meer dat Jezus geen godenzoon is geweest. Hij was een mens van vlees en bloed, `een mens onder de mensen’, een mens die door zijn doen en laten de aandacht trok, een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen.

In ‘Jezus, een mensenleven’ volgt Den Heyer de weg terug naar de bronnen, naar de bijbel en naar de theologische traditie. In zijn zoektocht staat de vraag centraal: hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte? Talloze beelden passeren de revue. Jezus krijgt vele `gezichten’.

Dr. Cees den Heyer, ‘Jezus, een mensenleven, een geschiedenis van een mens onder de mensen’, ISBN 978 94 92421 39 5, € 32,50. Wie het boek wil bestellen kan dat heel eenvoudig doen via de site van de uitgeverij: http://uitgeverijvanwarven.nl/jezus-een-mensenleven. Bestellingen boven € 20, worden zonder bijkomende portokosten verzonden.

Op komst… en nieuw…

Het lef om op te staan

Dirk van de Glind maakt korte metten met het idee dat pessimisme terug te voeren is op het Oude Boek. Integendeel: dat Oude Boek roept op iedere bladzijde op tot waarachtige menselijkheid.

Een naam die ik altijd moest spellen

Hij, Jacques Treiture, ontvlucht het katholieke Frankrijk van begin 1700. Zij, Els, de auteur van dit boek gaat hem achterna.

Dat ding met veertjes

In dit boek voert Niek Schuman het pleidooi voor de moed om te hopen door alle kwaad heen. Daar is verbeelding voor nodig, om de platte realiteit te overstijgen.

Witte ballonnen tegen een blauwe lucht

In de jaren 2010 tot en met 2018 verscheen ongeveer maandelijks een column in Christelijk Weekblad onder de titel Verbeelding.

Existientiele zielszorg

‘Existentiële zielzorg’ richt zich op het levensverhaal waarin mensen vertellen over hun levensweg, het traject dat zij afleggen tussen hun geboorte en hun dood.

Dag lief zusje

‘Dag lief zusje’ is geschreven om ons te helpen op een andere manier te kijken naar ziek zijn en naar onze menselijke bestemming.

Ik moest uw wegen gaan

Het boek ‘Ik moest uw wegen gaan’ volgt het spirituele levensverhaal van Relia Eisvogel.

Het lijkt sprekend

De taal van religie is zingevingstaal. Door religieuze ervaring te verbinden met zingeving kan religie aan verstaanbaarheid winnen.

De man die zijn ezel opvouwt

Al eeuwenlang vertellen mensen elkaar de mooiste verhalen: over monsters, demonen, goden en dappere personen.

In het hart van de storm

Berthilde van der Zwaag heeft een serie rijke verhalen gemaakt rond de profeet Eliza.

Gefilterd licht

Wat bewustzijn is blijkt een zeer interessant vraagstuk, dat veel gemoederen heeft bezig gehouden.

De cowboy met de kaarsen

Reza Keshawarzi laat zien hoe het leven is in een Nederlands vluchtelingenkamp.