Het lef om op te staan
De bijbel zonder vrome praatjes 

Vele mensen van goede wil hebben zich afgekeerd van het klassieke, kerkelijke mens-, gods- en wereldbeeld. Schuld en schaamte, de dogmatiek met het opgeheven vingertje en een benepen kijk op het leven zouden gebaseerd zijn op de Bijbel.

Dirk van de Glind maakt korte metten met het idee dat pessimisme terug te voeren is op het Oude Boek. Integendeel: dat Oude Boek roept op iedere bladzijde op tot waarachtige menselijkheid. Het legt een onvoorwaardelijk geloof in onze menselijke mogelijkheden aan de dag. En biedt een schat aan verhalen waarin het streven naar een zinvol bestaan het leidmotief is.

Maar…het laat ook met groot psychologisch inzicht zien hoe dat streven verwrongen kan raken. En hoe het tot mislukking en ellende kan leiden, zowel op het persoonlijke als op het maatschappelijke vlak.

Van de Glind blaast in dit boek het starre dogmatische stof van oude verhalen. Tegendraads, maar met compassie en humor laat hij Bijbelse figuren opstaan als mensen van vlees en bloed. Ze kijken de verraste lezer aan en dagen hem of haar uit het leven voluit te leven.

Dirk van de Glind, ‘Het lef om op te staan’, ISBN 978 94 92421 58 6, €19,95.

Op komst… en nieuw…

De koppige engel

Buikschuif is een psychologische novelle waarin de schrijfster parallellen met haar eigen leven niet schuwt.

Luisteren bij maanlicht

Bart Gijsbertsen zet zijn zoektocht voort naar een theologie waarin het volk Israël met zijn tradities, gedenkdagen en feesten de plaats krijgt die het toekomt.

Zeg me, wie ben je...

In ‘Zeg me, wie ben je…’ spelen vrouwen de hoofdrol. Niet om de rol van mannen naar de achtergrond te duwen, maar om de vrouwen in beeld te brengen.

Een naam die ik altijd moest spellen

Hij, Jacques Treiture, ontvlucht het katholieke Frankrijk van begin 1700. Zij, Els, de auteur van dit boek gaat hem achterna.

Dat ding met veertjes

In dit boek voert Niek Schuman het pleidooi voor de moed om te hopen door alle kwaad heen. Daar is verbeelding voor nodig, om de platte realiteit te overstijgen.

Witte ballonnen tegen een blauwe lucht

In de jaren 2010 tot en met 2018 verscheen ongeveer maandelijks een column in Christelijk Weekblad onder de titel Verbeelding.

Existientiele zielszorg

‘Existentiële zielzorg’ richt zich op het levensverhaal waarin mensen vertellen over hun levensweg, het traject dat zij afleggen tussen hun geboorte en hun dood.

Dag lief zusje

‘Dag lief zusje’ is geschreven om ons te helpen op een andere manier te kijken naar ziek zijn en naar onze menselijke bestemming.

Ik moest uw wegen gaan

Het boek ‘Ik moest uw wegen gaan’ volgt het spirituele levensverhaal van Relia Eisvogel.

Het lijkt sprekend

De taal van religie is zingevingstaal. Door religieuze ervaring te verbinden met zingeving kan religie aan verstaanbaarheid winnen.

De man die zijn ezel opvouwt

Al eeuwenlang vertellen mensen elkaar de mooiste verhalen: over monsters, demonen, goden en dappere personen.

In het hart van de storm

Berthilde van der Zwaag heeft een serie rijke verhalen gemaakt rond de profeet Eliza.