Jezus, een mensenleven
een geschiedenis van
een mens onder de mensen

Maandag 11 dec. verscheen het boek “Jezus, een mensenleven’ van dr. Cees den Heyer. ‘Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht.

In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij is duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd.

Den Heyer heeft afscheid genomen van klassieke dogma’s. In het persoonlijk nawoord in `Jezus, een mensenleven’ schrijft hij onder meer dat Jezus geen godenzoon is geweest. Hij was een mens van vlees en bloed, `een mens onder de mensen’, een mens die door zijn doen en laten de aandacht trok, een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen.

In ‘Jezus, een mensenleven’ volgt Den Heyer de weg terug naar de bronnen, naar de bijbel en naar de theologische traditie. In zijn zoektocht staat de vraag centraal: hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte? Talloze beelden passeren de revue. Jezus krijgt vele `gezichten’.

Dr. Cees den Heyer, ‘Jezus, een mensenleven, een geschiedenis van een mens onder de mensen’, ISBN 978 94 92421 39 5, € 32,50. Wie het boek wil bestellen kan dat heel eenvoudig doen via de site van de uitgeverij: http://uitgeverijvanwarven.nl/jezus-een-mensenleven. Bestellingen boven € 20, worden zonder bijkomende portokosten verzonden.

Op komst… en nieuw…

Dag lief zusje

Haar zus kreeg de ziekte van Alzheimer op 58-jarige leeftijd. ‘Dag lief zusje’ is geschreven om ons te helpen op een andere manier te kijken naar ziek zijn en naar onze menselijke bestemming.

Ik moest uw wegen gaan

Het boek ‘Ik moest uw wegen gaan’ volgt het spirituele levensverhaal van Relia Eisvogel.

Het lijkt sprekend

De taal van religie is zingevingstaal. Door religieuze ervaring te verbinden met zingeving kan religie aan verstaanbaarheid winnen.

De man die zijn ezel opvouwt

Al eeuwenlang vertellen mensen elkaar de mooiste verhalen: over monsters, demonen, goden en dappere personen.

In het hart van de storm

Berthilde van der Zwaag heeft een serie rijke verhalen gemaakt rond de profeet Eliza.

Gefilterd licht

Wat bewustzijn is blijkt een zeer interessant vraagstuk, dat veel gemoederen heeft bezig gehouden.

De cowboy met de kaarsen

Reza Keshawarzi laat zien hoe het leven is in een Nederlands vluchtelingenkamp.

Voor wie verloren heeft en zoekt

‘Voor wie verloren heeft en zoekt’ is bedoeld voor iedereen die een dierbare verloor en een steuntje in de rug kan gebruiken.

Angst voor de mythe

In het boek ‘ Angst voor de mythe’ betoogt Arne Jonges dat in de Bijbel het ‘historische’ niet zozeer van belang is, maar het mythische.

Jezus, een mensenleven

`Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht.

Hanzestad Oldenzaal

Auteur dr. Gerard Seyger beschrijft in "Hanzestad Oldenzaal" de Middeleeuwse wordingsgeschiedenis van de stad.

Volwassen geloven en denken

Volwassen geloven en denken helpen ons verder op weg naar geleefde, universele menselijkheid.