Jezus, een mensenleven
een geschiedenis van
een mens onder de mensen

Maandag 11 dec. verscheen het boek “Jezus, een mensenleven’ van dr. Cees den Heyer. ‘Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht.

In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij is duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd.

Den Heyer heeft afscheid genomen van klassieke dogma’s. In het persoonlijk nawoord in `Jezus, een mensenleven’ schrijft hij onder meer dat Jezus geen godenzoon is geweest. Hij was een mens van vlees en bloed, `een mens onder de mensen’, een mens die door zijn doen en laten de aandacht trok, een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen.

In ‘Jezus, een mensenleven’ volgt Den Heyer de weg terug naar de bronnen, naar de bijbel en naar de theologische traditie. In zijn zoektocht staat de vraag centraal: hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte? Talloze beelden passeren de revue. Jezus krijgt vele `gezichten’.

Dr. Cees den Heyer, ‘Jezus, een mensenleven, een geschiedenis van een mens onder de mensen’, ISBN 978 94 92421 39 5, € 32,50. Wie het boek wil bestellen kan dat heel eenvoudig doen via de site van de uitgeverij: http://uitgeverijvanwarven.nl/jezus-een-mensenleven. Bestellingen boven € 20, worden zonder bijkomende portokosten verzonden.

Op komst… en nieuw…

Buikschuif

Buikschuif is een psychologische novelle waarin de schrijfster parallellen met haar eigen leven niet schuwt.

Voor wie verloren heeft en zoekt

‘Voor wie verloren heeft en zoekt’ is bedoeld voor iedereen die een dierbare verloor en een steuntje in de rug kan gebruiken.

Angst voor de mythe

In het boek ‘ Angst voor de mythe’ betoogt Arne Jonges dat in de Bijbel het ‘historische’ niet zozeer van belang is, maar het mythische.

Druppels

Zelf noemt Frank Spronk ‘Druppels’ een denkavontuur in de innerlijkheid. ‘Druppels’ is het resultaat van een jarenlange belangstelling voor universele religiositeit en algemene mystiek.

Thuis in twee werelden

‘Thuis in twee werelden’ is het levensverhaal van Winand Callewaert. Dit boek kan een antwoord geven op de vragen: Is het mogelijk om je eigen geloof te verrijken in een ontmoeting met een andere gelovige traditie?

Leef wat je bent

Dit boek is een uitnodiging onszelf serieus te nemen. Leef wat je bent - daar wordt het leven mooier en de wereld beter van.

Jezus, een mensenleven

/
`Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht.

Hanzestad Oldenzaal

Auteur dr. Gerard Seyger beschrijft in "Hanzestad Oldenzaal" de Middeleeuwse wordingsgeschiedenis van de stad.

Volwassen geloven en denken

Volwassen geloven en denken helpen ons verder op weg naar geleefde, universele menselijkheid.

Met 95 andere woorden

Na een inleiding over geloven en weten volgen vijfennegentig verschillende antwoorden op de vraag naar GOD.

Achter de deur ben jij

‘Achter de deur ben jij’ is een roman over liefde, seksualiteit, zingeving en non-dualiteit.

Gezicht achter het stempel

Een andere, modernere vorm van onderwijs. Auteur Mehdi Jiwa beschrijft een vorm van onderwijs dat een antwoord geeft op de uitdagingen van de moderne tijd.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen